Ökad säkerhet för britterna utanför EU

Efter terrordåden i Paris och Bryssel får frågan om säkerhet ökad tyngd inför den historiska folkomröstningen i Storbritannien i juni om att ”stanna” eller ”lämna” den europeiska unionen, rapporterar Dagens Industri i Säkerheten på spel i brexit-omröstning:

Samtidigt som bomberna detonerade i Bryssel förra veckan skrev den förre MI6-chefen Richard Dearlove en uppmärksammad artikel. Ett brittiskt utträde ur EU, brexit, påverkar inte säkerheten var temat. (…) Han angav flera skäl. Ett var handlingsförlamning. De organ som EU har ställt samman, som Europol, fungerar dåligt. De är ”läckande och ”långsamma”.

I Prospect skriver Richard Dearlove, Brexit would not damage UK security, att europeiska regler gör det svårt att deportera terrorpredikanter och att Schengens lösa gränser gör det lätt för jihadister att resa och gömma sig i Europa. Bilateralt samarbete med enskilda länders underrättelsetjänster är effektivare, menar den förre spionchefen.
Ja, på område efter område visar sig EU vara ineffektiviteten symboliserad. De höga, luftiga ambitionerna kombineras med ineffektivitet och inkompetens i det detaljerade, praktiska arbetet i vardagen. På punkt efter punkt framstår EU som ett luftslott — vackra utopier men skräp i verkligheten.
Om britterna beslutar att man avser lämna EU kanske en självrannsakan också i etablissemangen kan starta på riktigt. Vi behöver samverka i Europa, men inte på det överpolitiserade och ideologiska vis som skett fram till nu.
Jag lyssnade på en dragning om Nato och partnerskapsprogrammen igår. Kärnan i Natosamarbetet är ett ord: konsensus. Nato gör ingenting som inte alla medlemsländer är med på. Det skapar god ordning och att man gör det alla verkligen prioriterar.
Se där! En modell för ett nytt europeiskt samarbete — när EU brakar samman.

Rulla till toppen