Åkesson beskriver ny politisk skiljelinje

Idag presenterade Sverigedemokraterna sin vårbudgetmotion. Det skedde efter en tydlig ideologisk och värdebaserad inledning av partiledaren Jimmie Åkesson. Han sa att samhället står inför en kollaps, men att det också finns en väg ut:

— Vårt land befinner sig i ett väldigt kritiskt tillstånd. Vi ser splittring, segregation och polarisering som tar allt större plats i samhället. Det leder till en lägre grad av tillit och trygghet. Vi ser vitala samhällsfunktioner som visar upp allvarliga brister och problem.
— Vi måste visa politiskt ledarskap genom att beskriva verkligheten just så som den faktiskt ser ut. (…) Det finns en väg ut ur den här krisen. Det är möjligt att återskapa ett sammanhållet Sverige.
— Det finns ingen enskild arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller någon enskild integrationspolitisk reform som kommer att fixa det här. Det kommer att ta tid. Grunden är att vi måste komma bort ifrån splittring och segregation. Det första vi måste göra är att förstå att den verkliga konfliktlinjen inte går mellan medborgare med olika hudfärg, inte mellan kvinnor och män, den går inte mellan homosexuella och heterosexuella, inte mellan rika och fattiga.
— Den verkliga konflikten i vårt land står mellan det konstruktiva och det destruktiva, den står mellan den som är beredd att göra sin plikt och den som uteslutande kräver rättigheter. Konflikten står mellan den som är beredd att anstränga sig och göra en insats för vårt land och den som inte är det. Den står mellan dem som bygger bilarna och de som väljer att elda upp bilarna. Mellan dem som fyller våra barn med kunskap och självrespekt och de som fyller dem med droger och självömkan.
— Konflikten står enkelt uttryckt mellan de som stärker vårt land och vår gemenskap och de som försvagar landet och gemenskapen.

Det är intressant att ledande politiker nu börjar tala om grundläggande aspekter innan man går in på detaljer i budget och lagar. Den konfliktlinje som Åkesson beskriver är inte ny, vi är en del som länge skrivit på detta tema, men perspektivet har saknats i partipolitiken och särskilt på den högsta nivån.
Därför är det glädjande att lyssna på Åkesson. Nu kan politiken börja handla om värderingar, moral och principer snarare än tekniska och byråkratiska enskildheter.
Jag tror det är här den avgörande skiljelinjen i samhällsdebatten står i vår tid. Nästa steg är att ställa vänsterpartierna till ansvar för den polarisering de skapar genom att inte ställa krav på människor och upprätthålla en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter.
Se mer: Expressen i Åkesson om skuggbudgeten, DN i Medborgarskapet ska bli mer betydelsefullt för vilka som får ta full del av den svenska välfärden,

Rulla till toppen