Skola med tydliga regler är undantaget

Utbildningsradions programserie Lärarrummet har besökt Engelska skolan, Ordning och reda:

Skolans filosofi bygger på tydliga regler, ordning och disciplin. Grundaren Barbara Bergström beskriver det med orden “tough love”. Konceptet har ofta kritiserats men rektor Mikael Östling menar att ordningsreglerna ger en tydlighet och struktur som skapar trygghet hos eleverna.

Om denna skola varit regel i Sverige, istället för ett exotiskt undantag, hade svenska elever inte varit de sämst utbildade i västvärlden.
Att Sverige faller fritt i Pisa och andra mätningar av elevers kunskaper handlar inte om pengar, antal lärare, storleken på klasserna eller andra yttre, materiella faktorer. Det handlar, enligt min mening, om en enda faktor: moral, eller rättare avsaknad av densamma. Det råder anarki i svenska skolor där ingen behöver ta ansvar för någonting. Självklart är det få som i sådan dåraktigt stökig miljö lär sig något.
Den anarkistiska skolan, som medvetet skapats av kulturvänstern, är till störst skada för elever utan studievana hemifrån. Anarkismen ser därmed till att de mest utsatta slås ut istället för att byggas upp. Större svek av vänstern mot arbetarklassen är svårt att finna.

Rulla till toppen