Sjuttio år av katastrofal bostadspolitik

Ekonomhistorikern Jan Jörnmark tror inte att politikerna kan komma tillrätta med den katastrofala bostadsbristen. Sällan har väl en intervju varit så matnyttig och heltäckande som Expressens podcast, Politikerna har ingen lösning på bofrågan:

Boverket säger att det behövs 38 000 nya bostäder per år enbart för nyanlända flyktingar. Kommer vi att klara det?
– Det måste ju vara lägenheter som är lågt prissatta och som måste byggas snabbt. Men vi har en plan- och bygglagstiftning som gör snabbt byggande omöjligt. Och billigt byggande har ingen hört talas sen gud vet när. Kan vi lösa det? Nej. Då måste du förändra regelsystemen, då måste du öka konkurrensen (…)
– Som en svensk professor skrev redan 1954 i DN: ”Så länge hyresregleringen är kvar är det lika lätt att fylla ett badkar där man dragit ut proppen, som det är att bygga bort bostadsbrist.” Det går inte helt enkelt, det kommer alltid att finnas en kö till de gamla billiga lägenheterna.

Vad kan man då göra? Se verkligheten som den ser ut. Så kanske man kan sammanfatta Jörnmark. Eller som han själv säger:

– Det man behöver inse är att vi inte har någon generell bostadsmarknad längre. Du och jag och 85 procent har inga problem att hitta bostäder. Då är det meningslöst att prata om bostadsbrist, den ser helt olika ut för olika segment. Det som behövs är bostäder med lägre prisnivåer för ungdomar eller socialt underpriviligierade personer. ”Social housing”. ”Affordable housing”. Det har du i hela den civiliserade västvärlden utom i Sverige.
– Vi kan göra som i New York där varje nytt projekt är tvingat att ha 10-15 procent bostäder med anpassad hyra. Jag kan garantera att de stora svenska byggbolagen skulle välkomna det. För då kan de räkna på effekterna mycket tydligare än med dagens system.

Men sådant tänkande ligger ju utanför åsiktskorridoren för de utopiskt inriktade partierna. Därför kan vi inte räkna med att några kloka beslut fattas i Sverige. Utopismen måste rensas bort först. Ett första steg vore om politiker lyssnade 46 minuter på Jörnmark.

Rulla till toppen