Är inte S värre än Polens nya regering?

Kritiken är massiv mot Polen för att man ändrar villkoren för public service-medier och är snabb att utse nya domare i konstitutionella domstolen.
Men vi har ju sedan gammalt en politiserad public service i Sverige. När public service infördes i Sverige i radions och televisionens barndom fick de snart en vänsterpolitisk prägel mot bakgrund av att vi alltid hade vänsterregeringar på denna tid. Det mesta vinklas utifrån vänsterns tänkande. Det är så djupt rotat att SVT och SR inte själva ser hur partiska de är när det kommer till nyhetsvärdering (vad som kommer med och framför allt vad som väljs bort), vilka aktörer som får komma till tals, vilka programledare som utses. Alla aspekter har kraftig slagsida åt vänster. När nu en ny programchef utses i SVT är det naturligtvis från den mest vänsterinriktade tidningen, Aftonbladet, denne hämtas.
När svenska medier, som DN och SvD, kritiserar Polen för att politisera public service är det att skjuta sig i foten. Inget land har en mer politiserad public service än Sverige. Borgerliga regeringar har inte mäktat med att utmana denna snedvridning av statligt finansierad medieproduktion. Vänstern har dominerat hur svenska folket än röstat.
Svenska mediers kritik mot Polen om tillsättande av nya domare i författningsdomstolen är om möjligt ännu mer av karaktären “kasta sten i glashus”. DN skriver upprört att en ny lag ” hotar att göra den polska författningsdomstolen till ett tandlöst organ”. Jaha, och hur är det med Sverige? Jo, vi har INGEN författningsdomstol överhuvudtaget! Socialdemokraterna stoppade införandet av en sådan under den översyn av grundlagen som skedde för några år sedan.
Så om Polens nya konservativa regering (för det är att den är konservativ som är verkliga orsaken till kritiken) är förfärlig när det gäller medborgerliga rättigheter därför att man ändrar tillsättningsförfarandet av domare i författningsdomstol, vad är då Sverige som inte ens har någon sådan domstol?
Jag försvarar inte Polens tillvägagångssätt, men vill påpeka att Sverige är i ett värre läge än Polen.
Sverige har ingen författningsdomstol, därför att Socialdemokratin anser sådan onödig. Sverige har en politiskt vinklad public service trots att den är betald via statliga tvångsavgifter och borde vara pluralistisk.
Mediernas reaktion mot Polen beror enbart på att det är vänsterns hegemoni som hotas av den nya regeringen, inte av någon som helst omsorg om medborgarnas rättigheter.
Jag anser att en ny ickesocialistisk regering i Sverige måste våga ta tag i dessa frågor efter nästa val. Det är än mer angeläget här än i Polen. Men jag vill inte göra som regeringen i Polen, utan omorganisera public service så att tjänsten upphandlas och alla mediebolag kan offerera programproduktioner när det gäller nyheter, kultur, dokumentärer och andra samhällsprogram som ingår i public service. Jag anser naturligtvis att Sverige ska införa en författningsdomstol, det som Socialdemokratin och vänsterkrafter motsätter sig, och att en process för nominering och utnämning av domare blir så fri från partipolitiskt inflytande som möjligt.
Tänk om DN och andra medier kunde diskutera vad Sverige behöver, istället för att hata Polen som tar itu med vänsterns illegitima institutionella dominans.

Rulla till toppen