Vem ska betala olagliga lägrets städkostnader?

Polisen har efter häpnadsväckande lång passivitet börjat tömma det olagliga tältlägret i Malmö. Ännu finns dock 10-tals personer kvar. Om polisen inte fullföljer och genomför halvhjärtad insats, kommer lägret att återuppstå.
Även om lägret skulle tömmas återstår en rad för svensk rättsordning pinsamma frågor. Vem ska betala återställandet efter att en sanitär olägenhet uppstått och med myndigheternas goda minne fått pågå en längre tid?
Nu riktas kraven från myndigheterna på markägaren, som utsatts för ockupation.
Det är som att straffa ett rånat brottsoffer med böter samtidigt som rånaren går fri.
Kan det vara så illa? Ja, Sverige är numera en anarki där lag och rätt saknas. I Svenska Dagbladet skriver chefsjuristen för fastighetsägarna, Fel låta markägaren betala:

Efter att markägaren i flera månader utan framgång sökt hjälp hos såväl Polisen som Kronofogden har nu miljönämnden beslutat om avhysning som ska verkställas i dagarna. De sanitära förhållandena och olägenheten för omgivningen har blivit alltför allvarliga. Men det är markägaren som får betala en nota på 375 000 kronor. (…)
Markägaren har tidigare fått ett vitesföreläggande från kommunen med krav på att städa upp tomten. Men han har varken fått hjälp från Kronofogden eller Polisen med att avlägsna migranterna. (…)
Att bosätta sig på annans mark likt man gjort i Malmö är egenmäktigt förfarande enligt brotts­balken. Dessutom kan det vara fråga om olaga ­intrång eller hemfridsbrott beroende på [tomtens utformning].
Det är anmärkningsvärt att polisen inte tidigare och på ett mer resolut sätt ingripit mot ockupationen av marken. Man kan bara spekulera i vad det beror på, men från ett rättsstatligt perspektiv är det oacceptabelt. Lagar och regler måste upprätthållas och gälla för alla som vistas i vårt land.

Kostnaderna för att städa upp ska naturligtvis påföras de som olagligen skräpat ner. Om polisen inte ser till att lagföra dem som begår brott, borde polisen betala för de skador man orsakar genom att inte ingripa.
Någon jävla ordning borde det vara i ett land som kallar sig civiliserat.

Rulla till toppen