Att flytta hit är ingen mänsklig rättighet

Tyvärr har magasinet Neo kommit ut med sista numret. Ett av få alternativ till vänstermedierna försvinner. Sverige blir fattigare. Men jag är förvånad att Paulina Neuding & Co lyckats ge ut en pappersutgåva av hög kvalitet i tio år, med de förutsättningar som finns på mediemarknaden. Det är en prestation.
I sista numret medverkar Nils Lundgren som vanligt med en högst läsvärd krönika. Han tar upp den brännande folkvandringen och hänvisar till vetenskapen, något som så gott som alltid saknas i de flesta medier och resonerar logiskt, också det sällsynt i andra medier:

Nationalekonomen Torben Andersen finner i sin forskning att invandrare till de nordiska länderna i genomsnitt har mindre humankapital, fler barn och fler äldre släktingar än de inhemska befolkningarna. Eftersom de därmed minskar antalet förvärvsarbetande per försörjd och betalar mindre i skatt, försämrar sådan invandring finanseringen av den nordiska välfärdsstaten. Om vi däremot, likt Kanada, bara släpper in välutbildade människor och motverkar anhöriginvandring, kan värdlandets befolkning vinna mycket genom så kallad brain drain.
[H]ar vi rätt att avvisa ekonomiska invandrare? Mitt svar är att vi har den rätten. Medborgare i en framgångsrik stat äger kollektivt enormt stora tillgångar i form av infrastruktur, fastigheter och företag och har dessutom byggt upp socialt kapital som möjliggör ett välfungerande socialt och ekonomiskt system. Människor från andra delar av världen kan inte ges rätt att fritt flytta in och ta för sig av denna kollektiva egendom.

Lundgren konstaterar att ur ett utilitaristiskt perspektiv vore det en vinst att förbättra tillvaron för invandrare även om det försämrar livskvaliteten för den inhemska befolkningen. Men, frågar Lundgren, majoriteten av svenska folket kanske inte är utilitarister. Hur gör vi då? Det kommer att avgöras i val, konstaterar han.
Ja, de som hävdar hela världsbefolkningens rätt att förbruka svenska resurser kommer att stå mot dem som hävdar att svenska staten i första hand ska värna rättigheter för svenska medborgare. Vi får väl se vem som vinner.

Rulla till toppen