22 procent stöder regering och allians

Novus har genomfört en opinionsmätning där man frågat svenska folket om man är positiv eller negativ till ökat antal flyktingar. Svaret är ungefär detsamma som i SOM-institutets årliga mätningar: 22 procent tycker det är positivt med ökat flyktingmottagande, rapporterar TV4. Detta är alltså det folkliga stöd som regeringen (S-MP-V) och den borgerliga Alliansen (M-C-FP-KD) tillsammans har för den politik man är enig om att föra. 22 procent.

Det är något djupt odemokratiskt i att partierna med sådan envishet går emot folkviljan, år efter år och dessutom ökar migrationen år från år. Partierna har länge struntat i vad väljarna anser. Då är det inte särskilt märkligt om väljarna börjar överge i dessa partier i kommande val.
De 42 procent som svarar att ökande antal flyktigar är negativt utgör väljarbas för Sverigedemokraterna. Och inte ett enda parti konkurrerar med dem om denna enorma grupp väljare.