22 procent stöder regering och allians

Novus har genomfört en opinionsmätning där man frågat svenska folket om man är positiv eller negativ till ökat antal flyktingar. Svaret är ungefär detsamma som i SOM-institutets årliga mätningar: 22 procent tycker det är positivt med ökat flyktingmottagande, rapporterar TV4. Detta är alltså det folkliga stöd som regeringen (S-MP-V) och den borgerliga Alliansen (M-C-FP-KD) tillsammans har för den politik man är enig om att föra. 22 procent.

Det är något djupt odemokratiskt i att partierna med sådan envishet går emot folkviljan, år efter år och dessutom ökar migrationen år från år. Partierna har länge struntat i vad väljarna anser. Då är det inte särskilt märkligt om väljarna börjar överge i dessa partier i kommande val.
De 42 procent som svarar att ökande antal flyktigar är negativt utgör väljarbas för Sverigedemokraterna. Och inte ett enda parti konkurrerar med dem om denna enorma grupp väljare.

Rulla till toppen