Etablissemangens polarisering skapar hat

Som framgår av förra inlägget saknar riksdag, regering och medier folkligt stöd för den migrationspolitik man länge tvingat på landet. Det är dessa makthavare som är ansvariga för att polariseringen och hatet växer. På IKEA i Västerås högg i somras en asylsökande ihjäl två svenskar som hämnd för att han inte skulle få stanna. På invandrartäta Kronans skola i Trollhättan högg igår en 21-åring av allt att döma ihjäl lärare och elev som protest mot invandringen.
Båda dessa dåd är fruktansvärda och ska fördömas med all kraft. Men så länge makthavarna fortsätter att med full fart genomföra en politik som har stöd av endast 22 procent av väljarna kommer dessa motsättningar att öka. Dödligt våldet kommer att bli vardag. Riksdag, regering och media är ansvariga för det klimat som nu skapas i landet. Så länge makthavarna går på tvärs mot opinionen raserar man alla möjligheter till samförstånd och gemenskap. Man göder istället motsättningar och hatet på båda sidor.
Detta är motsatsen till ledarskap. Detta är att förgöra Sverige.

Rulla till toppen