Vänstern hellre offer än duktig flicka

Sällan har feminister och vänsterradikaler blivit så provocerade som när Alice Teodorescu i sitt sommarprogram talade om att din framgång hänger på att du själv gör vad du kan och aldrig ger upp. Själv har hon som invandrare tagit sig till att bli redaktör för Göteborgs-Postens ledarsida.
Så får inte kvinnor och invandrare tycka! Då hånas de av vänstern som ”duktig flicka” eller ”onkel Tom”.
Nej, kvinnor och invandrare ska vara offer. Offer för rasism, offer för manschauvinism, offer för borgerlig politik, offer för kapitalismen, offer dag ut och dag in.
Tydligen är det genom att bete sig som svin, vara lata, oengagerade, stöddiga och odisciplinerade som flickor ska nå framgång. Hur nu det ska gå till.
Nej, svaret är naturligtvis att de inte ska nå framgång. Då kan de inte utnyttjas som politiska vapen för vänstern och feminismen.
I SvD-kultur försvarar sig idag en av de kvinnor som hoppat på Teodorescu, Duktiga flickor skapar inte social rättvisa:

När frågan om att lyckas eller inte lyckas knyts till individens prestationsförmåga och viljestyrka implicerar man att majoriteten – de som blir kvar – bara har sin egen lättja och viljesvaghet att skylla. Berättelsen om den duktiga klassresenären skapar en skenbar, individualiserad lösning på politiska problem, och fokus förflyttas från en osäker och ojämlik samhällsordning till personliga egenskaper som drivkraft, motivation och entreprenörsanda.

Detta resonemang ställer alltså jämlikhet och trygghet mot egenskaperna drivkraft, motivation och entreprenörskap. Men hur tror man då att välstånd skapas? Om ingen får vara driftig och ingen får vara uppfinningsrik, hur i hela världen ska vi då ha något att fördela överhuvudtaget? Jag kan förstå att vänstern talade för detta i början på 1900-talet, men sedan vi sett hur det gick i Sovjetunionen och kommunistblocket, borde vänstern inte ha tänkt tanken att det kanske är just individuell drivkraft och entreprenörsanda som skapar det välstånd, den välfärd och ekonomisk trygghet som ett samhälle kan uppbringa?
Eller menar duktig-flicka-hånarna att det är männen som ska stå för skapandet medan kvinnorna och minoriteterna genom att ikläda sig offerrollen ska få vara med och dela på frukterna?
Resonemanget som kritiserar att individer är duktiga lider av mental härdsmälta. Hela mänskligheten har kommit dit den kommit enbart på grund av individuell drivkraft, motivation och entreprenörsanda. Politik har aldrig någonsin skapat så mycket som ett gem. Politik är konsumtion av frukterna från individuellt skapande. Detta individuella skapande — inte politik — är förutsättningen för att vi ska leva i ordnade samhällen och inte i grottor där man lever på jakt med pil och båge.
Feminister och vänsteraktivister är så insnöade på att allt ska delas exakt lika, att de vill krossa den moral och de drivkrafter som är nödvändiga för att skapa välstånd. Jag gissar att de inte är nöjda förrän det inte längre finns någonting att fördela. När alla lever i säck och aska igen. Då har vi nått deras jämlika samhälle där ingen är förmer än den andre.
Gud bevare mig för deras utopi.

Rulla till toppen