Sveriges framtida politiska landskap

På kultursidorna gör man allt för att stoppa varje seriös diskussion om hur Sverigedemokraterna ska bemötas i riksdagen. Alla tänkbara tillmälen tillskrivs dem som utgår ifrån att medborgarnas röster i demokratiska val ska tas på allvar.
Det får PM Nilsson att i Dagens industri avslöja varför kulturvänstern driver kampanjer som går ut på att inte respektera SD för det folkliga stöd de har, Om SD och makten:

Om denna [avradikaliserande] process [inom SD] fortsätter kommer rimligen alliansen att kunna bilda regering på samma sätt som S gjorde med stöd av kommunisterna. Det vill säga utan formell förhandling, med den egna integriteten i behåll och med kall förvissning om att SD skulle förlora många väljare om partiet skulle störta en alliansregering, särskilt om den arbetar seriöst med att minska Sveriges oproportionerligt stora ansvar för flyktingkrisen.
Socialdemokraterna är vana vid att leva med lössen i fanan. Vänsterpartiet har ännu i dag höga företrädare som öppet kallar sig kommunister, men väljarna uppfattar inte partiet som kommunistiskt och V behandlas som ett legitimt parti. SD är långt ifrån samma position, men det är förståeligt att S-strategerna är oroliga. Det är också förståeligt att S-strategerna maximerar skrämselpropagandan mot borgerliga röster som resonerar om migrationspolitiska reformer. Syftet är att behålla det egna maktinnehavet.

Det är ett viktigt påpekande. Beröringsskräcken med SD på vänstersidan har en uppenbar maktpolitisk poäng, och då är det lätt att överdriva även om man vet att man inte håller sig till fakta.
Men samtidigt börjar resonemanget om att se SD som ett stödparti bli överspelad. Om partiet får 25 procent av väljarna och blir landets största parti, kan det inte behandlas som VPK gjorde med 5-6 procent av rösterna.
PM Nilsson vill redan nu se ”blocköverskridande lösningar”, gärna med S-M-regering men också andra konstellationer vilket i klartext betyder att FP och C ska underkasta sig S.
Detta resonemang förstår jag inte alls. Det betyder bara en enda sak: evigt regeringsinnehav för S.
Varför vill Dagens industri se en ny 40-årig regeringsperiod för Socialdemokraterna? Det var för att förhindra en sådan situation som decemberöverenskommelsen (DÖ) slöts: möjligheten bibehölls att ha två reella regeringsalternativ i kommande riksdagsval.
Om en S-M-regering eller en S-FP-C regering bildas kommer ju bara ett enda regeringsalternativ till denna regering att finnas för väljarna 2018: Sverigedemokraterna. Gissa om det kommer att ge partiet ännu fler väljare…
Att vara emot DÖ och för blocköverskridande lösningar är ingenting annat än att acceptera att SD växer tills de har närmare 50 procent av väljarkåren medan de gamla partierna delar på andra halvan.
Demokrati har en förunderlig kraft att alltid vaska fram två huvudalternativ. Det vill till en hel del arbete för att de rödgröna och de borgerliga ska förbli dessa två alternativ i kommande val.

Rulla till toppen