Utvisa – oavsett konsekvenser i hemlandet

I huvudledaren vänder sig Dagens Nyheter mot att terrorister och säkerhetsrisker ska nekas inresa i Sverige, något som Ebba Busch Thor (KD) tog upp i Almedalen.
DN menar att det inte finns någon politisk opinion för skärpningar och hänvisar till upprördhet i medierna kring tidigare avvisningar. Som om medierna avgör vad som är folkopinion! Tillåt mig le. Medierna är minst av någon representativa. Det är de politiska partierna som är politiska aktörer i Sverige, inte några hundra journalister på redaktioner i Stockholm.
En viktigare fråga som ledaren tar upp är ”juridiska komplikationer”. Idag kan vi inte avvisa eller utvisa någon av terrorskäl, inte ens om de saknar svenskt medborgarskap. DN skriver:

Även om 20 svartklädda män med blodiga sablar, som ser ut att komma direkt från IS, dyker upp i Sverige och söker asyl så kan vi inte visa dem på porten. I stället för ett permanent uppehållstillstånd får de ett ettårigt som förlängs ända till deras hemland skaffat sig en rättsordning utan dödsstraff i straffskalan.

Så ser nuvarande lagstiftning ut, ja. Men den måste ändras, så fort som möjligt. Sverige ska inte ta emot och ge fristad åt terrorister, säkerhetsrisker och massmördare. De ska kunna avvisas vid gränsen. Och har de slunkit in ska de kunna utvisas.
DN nämner en uppviglare till mord som utvisas från Storbritannien. När det skedde 2013 sa premiärminister David Cameron så här:
— Det är en fråga som fått mitt blod att koka, att det tagit så lång tid och varit så besvärligt att utvisa denne man som inte har någon rätt att vara i vårt land, som hotar vårt land, sa han enligt Reuters i Britain deports cleric Abu Qatada. Ett år senare släpptes denne extremist ur jordanskt häkte enligt London Times, Abu Qatada freed after acquittal in terror plot trial. Biträndande premiärminister Nick Glegg sa efter frikännandet, “Han kommer inte att beviljas inresa till Storbritannien”, rapporterade Daily Star i Banned forever.
Skälet till att varit så svårt att utvisa en person som uppenbart hotat livet på alla britter är Europakonventionens skydd för de mänskliga rättigheterna. Men det är orimligt att våldsbejakande individer, som hyllar muslimsk extremism, inte kan avvisas och förpassas till Mellanöstern där deras meningsfränder finns. I dessa fall handlar det inte om ”vanliga” kriminella, utan om politiskt våld för att omstörta våra samhällen i väst.
Den som inte ställer upp på mänskliga rättigheter för andra har moraliskt avsagt sig att omfattas av dem för egen del.
Lagstiftningen bör utformas så att de som kan bevisas förespråka terror, hot och våld som politiskt medel ska avvisas och inte få uppehållstillstånd. De som sedan tidigare har uppehållstillstånd ska få det indraget, oavsett om det är tillfälligt eller permanent. De som beviljats svenskt medborgarskap ska kunna få detta indraget och så som tvångsmedel utvisas till land där man har ett andra medborgarskap eller där man tidigare haft medborgarskap eller det område där man tas emot eller där hinder att avlämna individen inte föreligger.
Ja, om så krävs anser jag att extremisterna kan utvisas till Syrien. Det är ju en välgärning att sända dem till områden där de har likasinnade. Även om de efter avvisning/utvisning riskerar fängelse, tortyr eller dödsstraff ska beslutet genomföras. De som avvisas förspråkar ofta just sådana bestraffningar. Vi i väst kan inte ta ansvar för vad andra gör, särskilt inte i de länder och områden varifrån man angriper västs värderingar.
Det avgörande är att vår civilisation skyddas mot dem som vill förgöra den.
Frågeställningar av detta slag är inget nytt. Under det amerikanska inbördeskriget 1861-65 upphävde president Abraham Lincoln de mänskliga rättigheterna för dem som uppviglade till förmån för sydstaternas revolt och utbrytning ur USA. Han upphävde habeas corpus, rätten att få sitt frihetsberövande prövad i rätten. Denna inskränkning gjorde det möjligt att avskaffa slaveriet. Menar DN att Lincoln hellre skulle förlorat inbördeskriget? Man måste inse vad som är huvudsak och vad som är bisak när det gäller principer.
Jag håller med om att vi som står för upplysningen, rättsstat och individens fri- och rättigheter har en skyldighet att upprätthålla dem även gentemot meningsmotståndare. Men när dessa meningsmotståndare övergår från att argumentera för andra — totalitära — samhällssystem till att förespråka politiskt våld och terror, då har dessa slutat vara meningsmotståndare och blivit fiender i en krigsliknande situation. Ingen har hävdat att nazister 1939-45 endast borde ha motarbetats med samhällsdebatt istället för militär motoffensiv som med våld störtade regimen. När vår civilisation angrips med politiskt våld kan vi tvingas att upphäva fiendens rättigheter i syfte att rädda våra värderingar.
Tyvärr är vi där. Vi måste förbereda oss på krig mot våldsbejakande islamistisk extremism. I ett asymmetriskt krig angrips vi inte av arméer i uniform utan av enstaka terrorister som slumpmässigt attackerar civila var som helst eller anfaller symboler för vår civilisation, som exempelvis redaktionen för satirtidningen Charlie Hebdo i januari i år.
Vi måste tänka nytt. Dessa extremister, terrorns verktyg, är inte att betrakta som civila. De är agenter för krafter som avser att förstöra vårt sätt att leva, i lika hög grad som nazismen gjorde för 70-80 år sedan, men med nya metoder. Det är till skillnad från andra världskrigets blixtkrig ett långsamt, utdraget och nyckfullt krig mitt i vardagen.
Vi måste anpassa vår lagstiftning — nationella lagar och internationella fördrag — så att de som förespråkar frihet, demokrati och rättsstat skyddas, medan de som är dessa värderingars fiender avlägsnas så att de inte kan skada oss.

Rulla till toppen