Tacka Norlén för enig KU-kritik mot regeringen

Aldrig i modern tid har riksdagens konstitutionsutskott riktat så enig och massiv kritik mot en regering som den man presenterade igår. ”Antalet fällningar är all time high”, konstaterar ledamöterna. S-MP-regeringen visar sig än en gång leva upp till beskrivningen som Sveriges svagaste regering någonsin. Också i handläggning av regeringsärenden är man sämre än någon annan regering.
Och sämst av alla är miljöpartisten Åsa Romson som prickas i tre ärenden. Också det ett rekord för en minister som suttit ett halvår på sin post. Mer inkompetent än så är det nog svårt att bli.
KU:s betänkande är unikt och betraktas av statsvetare som ett historiskt trendbrott. Den tramsiga partipolitiken har ersatts av saklig juridisk granskning av ministrarna. Det har vi östgöten Andreas Norlén (M), konstitutionsutskottets nye ordförande, att tacka för. Han är jur.dr och var en av dem jag pekade ut som stark kandidat att personrösta på i höstens val, just för hans ovanligt analytiska och sakliga agerande.
Norlén har fått med sig Björn von Sydow (S) och andra ledamöter i utskottet på att hålla sig till saken. S och MP har säkert fått lindrigare formulerad kritik mot ministrarna som motprestation för att ställa upp på de sakligt grundade bedömningarna. Men det viktiga är att saklig kritik framförs och att den är enig.
Här är de tio prickningarna:

  • Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) borde inte ha struntat i Lagrådet utan låtit det yttra sig innan regeringen föreslog upphävande av fritt vårdval.
  • Infrastrukturminister Anna Johansson (S) borde ha väntat med att frysa motorvägsprojektet Förbifart Stockholm tills landstinget sagt sitt.
  • Infrastrukturminister Anna Johansson (S) fullföljde inte EU-nämndens ståndpunkt fullt ut om EU:s fjärde järnvägspaket på ett ministerråd i EU.
  • Statsminister Stefan Löfven (S) borde när han i regeringsförklaringen avisera ett erkännande av Palestina bättre kommunicerat att beslutet ännu inte fattats.
  • Utrikesminister Margot Wallström (S) borde efter regeringsförklaringen bättre ha informerat om att inget beslut om att erkänna Palestina ännu tagits.
  • Det var olämpligt av storstadsminister Mehmet Kaplan (MP) att tillsätta en samordningsperson för Bromma flygplats dagen innan riksdagen skulle tillkännage att en majoritet var emot det.
  • Finansminister Magdalena Anderssons (S) besked i budgetpropositionen om att finansiering av Medelhavsinstituten skulle avvecklas borde ha beretts bättre.
  • Miljöminister Åsa Romsons (MP) beklagande av Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på varg kunde uppfattas som kritik som kan påverka ett myndighetsbeslut.
  • Miljöminister Åsa Romson (MP) skickade ut felaktigt pressmeddelande om ny statssekreterares arbetsuppgifter, vilket inte rättades förrän efter flera månader.
  • Miljöminister Åsa Romson (MP) uttryckte sig vilseledande i riksdagen, som om regeringen redan beslutat utlysa nyval när ett sådant beslut bara var aviserat.

Kritiken på första punkten gäller avsteg från grundlagens anda. Kritiken på andra punkten gäller beslut som kostat många skattemiljoner i onödan. I övrigt är det kanske inte några riktigt tunga misstag, men tillsammans ger de ett intryck av amatörmässighet. De har hundra och åter hundratals tjänstemän till sin hjälp på departementen. Ändå kan ministrarna inte låta bli att göra fel.

Rulla till toppen