Maher till Zakari: hundratals miljoner stöder IS

Jag saknar en seriös diskussion om hur stark extremistisk islamism kan komma att bli, om hur många människor som stöder den islamistiska terrorn och vad man kan göra åt det. En programledare i media som inte låter sig tystas är nyliberalen Bill Maher.
I HBO leder han programmet Real Time där han hade författaren och debattören Fareed Zakaria som gäst i fredags (se videoklipp här). När man diskuterar domen mot Boston Marathon-bombaren, ryckte de ihop om hur många som stöder islamistisk terrorism.

Zakaria: Problemet med ditt synsätt — att islam är källan till vansinniga idéer (’Islam is the motherlode of bad ideas’) — är att det inte kommer att resultera i reformer inom en religion med 1,6 miljarder människor, varav de flesta är fromma som inspireras av sin religion i sin vardag. . . Jag är inte religiös, men jag känner till den världen och om du säger till alla att ’er religion är skit, rensa ut’, då kommer de att uppleva att de pressas upp mot väggen.
Maher: Så låt oss säga att det inte är en religion vi har att göra med. Låt oss säga att det är en klubb, ett sällskap, som anser att kvinnor är andra klassens medborgare, att homosexuella ska dödas . . .
Zakaria: Men det gäller inte alla 1,6 miljarder . . .
Maher: Inte alla?
Zakaria: Men då skulle vi ha många fler än ett fåtal terrorattacker.
Maher: Du vet bättre, kom igen Zakaria!
Zakaria: Jag har sett undersökningarna från Pew som du ständigt citerar och jag ifrågasätter dem inte.
Maher: Du ifrågasätter dem inte. Då säger du inte emot att det finns en utspridd uppfattning i muslimska världen att det anses rätt att döda den som lämnar islam?
Zakaria: Jag vet inte eftersom jag inte utförde undersökningen.
Maher: Verkligen?
Zakaria: Du övertalar inte folk med dina anklagelser. Du får däremot applåder i väst.
Maher: Vet du vad, det där är förolämpande, att jag säger det för att få applåder.
[…]
Maher: Låt oss inte låtsas som att det IS tror på inte är det många miljoner, hundratals miljoner av muslimer tror på runt om i världen.
Zakaria: Men om hundratals miljoner tror på det IS gör skulle du se betydligt större problem än de terrorattacker som sker.
Maher: Jag menar inte att de tror på att bränna människor levande, men jag menar att de tror på att dödsstraff ska utgå om du skämtar om profeten.
Zakaria: Nej, jag växte upp i den världen. Det människor känner är att deras religion är förolämpad och om du i en opinionsmätning frågar dem. . . Poängen är: ägnar de sig åt att bränna människor? Ägnar man sig åt att stena människor till döds i Indonesien, i Indien? Det är områden där hundratals miljoner muslimer lever. Allt jag säger är att du inte ser sådant där.
Maher: Men de som gör sådant, de vet att det finns hundratals miljoner som ger sitt stöd i tanken: ’Nej, själv kommer jag inte att döda Salman Rushdie, men det vore fantastiskt om någon annan gör det’. Du kan inte förneka dessa medlöpare.

Den viktiga poängen i samtalet om hur stort hot islamismen är ligger just här: extermisternas medlöpare. Hur många är av den uppfattning Bill Maher här så tydligt beskriver? Det diskuteras aldrig. Debatten i medierna handlar alltid om den retorik Zakaria här så avslöjande företräder: man blundar för medlöparna. Och gör det genom att angripa motdebattören för att anklaga alla muslimer för att vara mordbenägna.
Zakaria förnekar och förtiger frågan om medlöperi. Men denna aspekt är helt central. Det är medlöperiet som ger extremisterna möjlighetet att verka. Så är det i alla konflikter där terrorism är en metod som används. Terroristerna har bara möjlighet att verka så länge de civila — som aldrig själva skulle ta till våld — mentalt sympatiserar med våldsverkarna.
Detta medlöperi måste bekämpas. Men ofta har regeringar och myndigheter stärkt medlöperiet genom att stödja de organiserade islamistiska röster man stött på och utnämnt dem till talespersoner för alla muslimer.
Här finns viktiga strategiska och operativa aspekter att avhandla, men istället råder största möjliga tystnad — av rädsla att bli anklagad för islamofobi. Därmed underblåser man medlöperiet. Och gör problemet större. Att stoppa huvudet i sanden löser sällan problem. Allra minst de här berörda.

Rulla till toppen