Obama mest polariserande presidenten

När Barack Obama höll det tal på Demokratiska konventet 2004 som blev hans genombrott, talade han om att det inte fanns ett republikanskt Amerika och ett demokratiskt Amerika, utan att ”vi har ETT Amerika”. Framgången med talet var just budskapet om harmoni och samhörighet över partigränserna. Detta tal låg sedan till grund för hela hans presidentvalskampanj fyra år senare.
Därmed kan ingen president sägas ha misslyckats så fullständigt som Barack Obama. En ny mätning från Gallup visar att han är en mer splittrande och polariserande president än Richard Nixon och alla andra tidigare presidenter.
En förklaring är att amerikanska folket tycks bli allt mer polariserat. Man har allt lägre förtroende för presidenten från motståndarpartiet.
Men det är anmärkningsvärt att Barack Obama, som lovade motsatsen, har agerat på ett sätt som gör honom mer polariserande än George W Bush. Faktum är att Obama uttalat sig och uppträtt mer fientligt mot republikaner än vad Bush gjorde mot demokrater. Bush tog hänsyn till att han som president är statsöverhuvud och därmed har uppdrag att samla nationen, något som Obama inte respekterar på samma sätt. Senaste talet om tillståndet i nationen innehöll budskap som avsiktligt retade upp hans politiska motståndare.
Jag hoppas de som blir kandidater inför valet 2016 ska vara uppgiften mer vuxen än vad nuvarande president är.
Så här ser listan ut över de mest polariserande presidenterna enligt Gallups mätningar från 1953:

Första kolumnen innehåller snittet för presidentens förtroende bland republikanska väljare. Av dessa väljare har 13 procent haft förtroende för Obama under hans år i Vita huset. Andra kolumnen är snittet för presidentens förtroende bland demokratiska väljare. Av dessa har 83 procent haft förtroende för Obama. Tredje kolumnen visar gapet i förtroende mellan republikanska och demokratiska väljare. Obama har störst gap med 70 procents skillnad mellan vad republikanska och demokratiska väljare tycker.

Rulla till toppen