Vad skulle Machiavelli säga till Reinfeldt?

De iakttagelser som diplomaten Niccolo Machiavelli gjorde i Florens på tidigt 1500-tal var så skarpsinniga att hans texter fortfarande är rena läroböcker för dem som söker makt och inflytande. Mest känd är Fursten, som kom ut 1532.
I ett pigg initiativ har Staffan A Persson publicerat Fursten 2.0, där han återger vad han tror Machiavelli skulle sagt till dagens furste i Sverige, statsministern.
Kapitelrubrikerna skvallrar om innehållet:
– Hur en statsminister bör hålla sig till sanningen
– Varför statsministrar har förlorat allmänna val
– Hur en statsminister kan lyfta bördorna från människors axlar
– Vad en statsminister ska göra för att bli beundrad
– Om att ställa ut löften
– Hur en statsminister kan genomdriva sin vilja
Boken ger, precis som förlagan för 480 år sedan, råd till högste makthavaren i nationen. Så här låter det när statsministern uppmanas agera som det godas representant:

Min därav följande tes att en statsminister alltid ska framställa sig som det godas företrädare kan te sig trivialt, men inte för era politiska motståndare. I sin argumentation har de många gånger visat hur väl de förstår den saken genom att knyta ihop vallöften av ekonomisk natur med humanitära värden. De talar inte enbart om bidrag, utan om bidrag och solidaritet, inte bara om höjda skatter utan om höjda skatter och rättvisa.
Era partivänner, [herr statsminister], tenderar att tala om skatter och tillväxt eller skatter och drivkrafter, det vill säga koppla frågan om skatter till nytta. Men väljare vill höra om det som gör deras liv bättre, inte med nödvändighet rikare; värderingar är minst lika viktiga som ekonomiska fördelar.
Folk vill alltså inte bara ha fördelar, utan också uppfatta dem som rättvisa, ty känslan för rättvisa är grundläggande och medfödd […] Att vänta sig väljarnas sympati när argumenten lovar mer pengar i plånboken är att nedvärdera dem. De vill inte känna sig köpta utan få pengar därför att det är rättvist, och ni måste således hjälpa väljarna att känna sig goda samtidigt som ni levererar fördelar.

Denna insikt som Machiavelli leverarar till Fredrik Reinfeldt genom Staffan A Persson är central. Och en insikt som liberaler ofta saknar. Logik räcker inte. Etos och patos måste med.
Det är lite sent, men den som vill vinna riksdagsvalet borde läsa Fursten 2.0. Eller till nästa val 2018. Machiavellis lärdomar kommer aldrig att bli inaktuella i strider om makt.
Se mer: på författarens hemsida.

Rulla till toppen