Duglighet: Alliansen 45%, vänstersidan 38%

Ett skäl till att jag inte tror på opinionsinstitutens partisympatimätningar är att de inte väger in och balanserar för att borgerliga väljare har annorlunda sätt att tänka och uttrycka sig.
Jag får belägg för det när Sifo ställer andra sorts frågor till väljarna. Sveriges Radio rapporterar idag, Regeringen får gott betyg i tung mätning. Trots att oppositionen påstås ha ett stort övertag i partisympatierna så är det Alliansen som har störst förtroende att regera.
Hela 48 procent tycker att regeringen sköter sig bra eller mycket bra. Endast 21 procent tycker att den sköter dig dåligt/mycket dåligt.
När det gäller alternativet, en vänsterregering svarar 45 procent av svenska folket att de inte alls vill ha en ”S-ledd regering”.
38 procent tror att en sådan skulle bli bättre:

Lägg märke till partiskheten i frågeställningen. Man gör S-ledd regering till huvudalternativet, men de tillfrågade svarar ”Nej tack!” Det är ett mycket starkt nej till Stefan Löfvens rödgröna röra.
Att svaret här skiljer sig så markant från partisympatimätningar där väljarna ska ange parti, beror på att många borgerliga väljare inte tycker partipolitik är det viktigaste i deras liv. De är inte politiska aktivister utan jobbar hårt på arbetsmarknaden. De skapar välstånd och den välfärd vänsterpartierna så hett  vill bestämma över. Vänsterpartiernas väljare är i högre grad aktivister som tror att man ändrar sitt eget liv genom att tvinga på andra människor sina egna ståndpunkter. De är alltså alltid mer politiskt aktiva, särskilt mellan valen.
Opinionsinstituten misslyckas att väga in och balansera upp för denna diskrepans i synsätt, och därför drar vänsterpartierna ofta iväg i partisympatimätningar.
Statsvetarna Möller och Ruin försöker dessutom i DN lyfta vänsterpartiernas taktikspel kring SD i regeringsfrågan till en lika avgörande faktor som om partier förberett sig för att regera tillsammans. Det är knappast statsvetenskap av någon högre skola.
Mot slutet av sin tendensiösa artikel frågar de hur Reinfeldt agerar om vänsterpartierna röstar nej till honom, medan SD lägger ner sina röster och därmed inte avsätter honom som statsminister. Självklart ska Reinfeldt då regera vidare. Om oppositionen inte går fram tillsammans (S-V-MP-SD) är Alliansen det största blocket och det självklara alternativet — och skulle vara det i vilket demokratiskt land som helst.
Bara i Sverige kan statsvetare så ogenerat agera stödtrupp till en Socialdemokrati utan regeringsalternativ.

Rulla till toppen