Wooldridge: Gud är tillbaka

Efter att ha lyssnat på 30+ föredrag om religion ur alla tänkbara vinklar är man förvirrad, kanske på en högre nivå. Engelsbergsseminariet tog sig an en av de svåraste och mest komplicerade ämnen som tänkas kan: samhället och tron påverkan på det. Det hade väldigt lätt kunnat gå fel, men nivån på föredragshållarna innebar intressant input och frågor att fundera vidare på.
För mig gav Adrian Wooldridge,  tidningen Economist byråchef i Washington DC, det mest tänkvärda budskapet. Han menar i boken ”God is back” att religion — och då inte bara den kristna — är på frammarsch.
Han påpekar att Europa är det udda undantaget, där sekularisering fortsatt dominerar. I USA, i Kina och resten av Asien, liksom i Afrika, får religionen en allt mer framträdande roll. Han menar till och med att Gud är modern i den meningen att religion ger trygghet i globaliseringens tidevarv då förändring och osäkerhet om framtiden är stor. Religionen ger identitet, tillhörighet, sammanhang.
Wooldridge menar att den som vill förstå världen, vad som händer i olika delar av världen måste lära sig analysera religionens betydelse i samhällen. Något som de sekulära eliterna ännu inte begripit.
En intressant analys. Och frågan är vart Europa är på väg. Wooldridge svarade, eller rättare sagt summerade: Ingen tillväxt, inga barn, ingen Gud.

Rulla till toppen