Alkohol visar politiker som svaga

Det socialdemokratiska borgarrådet Tomas Rudin i Stockholm har ertappats med att ha snattat på Systembolaget. Politikern greps av väktare utanför butiken med en flaska whisky han inte betalat för. Medierna fylls nu av sympati och ursäkter. Aftonbladet skriver:

Det är bra att Tomas Rudin nu tar itu med sina problem. Det är viktigt att han får stöd och hjälp.

Men Rudin är inte vem som helst. Han var inte en lågavlönad assistent eller arbetssökande som saknade inflytande över dig och mig. Han var en politiker som ville ha makt att bestämma allt mer över varje medborgares liv.
Enligt medieuppgifter snattade Rudin en flaska whisky av märket Highland Park som kostar 502 kronor. Det var inte en flaska renat av billigare slag, utan något som tillhör det finaste och lyxigare.
Hade Rudin varit en maktlös person hade det naturligtvis bara varit tragiskt. Men Rudin tillhör den politiska klass som anser sig vara omnipotent. Politiker anser sig så kloka och begåvade att de vill styra varje detalj av medborgarnas liv. Hur föräldrar delar på föräldrarnas ansvar för barnen, hur sjukvården ska organiseras, hur svensk ekonomi ska styras, hur pensionssystemet ska utformas, hur äldreomsorg får anordnas.
I Sverige har vi lagt en enorm makt i politikers händer.
Då blir det hysteriskt falskt när medierna ursäktar politiker som inte ens kan ta hand om sig själva.
Om makten över vår välfärd ska ligga i politikers händer måste dessa vara av ett helt annat virke än vanligt folk. De måste ha en skyhögt högre moral, en oantastlig integritet och mental styrka som överskrider det mesta.
När det gång på gång visar sig att vi inte har politiker av den kalibern måste vi ju ställa oss frågan: Vill vi lägga miljoner människors liv i händerna på maktpersoner som Rudin?
Mitt svar är: nej. Politiker är inte bättre än andra. Därför ska de inte heller bestämma över andra människors liv i den utsträckning som sker i vår tid. Vi medborgare kan och ska bestämma mer över våra egna liv. Vi ska också ställa upp som medmänniskor för dem som har problem. Det är så ett solidariskt och tryggt samhälle skapas. Inte genom att ge makten över våra liv till politiker som inte mäktar med ansvaret.
Rudin-affären är en i raden av händelser som visar att vi i alldeles för hög grad tror att politiker är övermänniskor som kan lägga allas våra liv tillrätta på ett tryggt sätt.

Rulla till toppen