Facket försöker köpa regeringsmakten

Svenska Dagbladets kartläggning visar, 70 miljoner i LO-stöd till S:

LO centralt betalar varje år in sex miljoner kronor till den socialdemokratiska partikassan. Valår brukar också LO ställa kampanjarbetare till partiets förfogande och 2010 plussade man på själva bidraget med en halv miljon kronor. Men också enskilda fackförbund bidrar … LO har de senaste fem åren gett över 70 miljoner kronor i stöd till Socialdemokraterna.

Tänk om ett företag bidragit med ens en bråkdel av detta till något borgerligt parti, vilket ramaskri det skulle bli! Detta köp av politiskt inflytande är betydligt mer allvarlig korruption än de anonyma gåvor till partierna i tusenkronorsklassen någonsin kan utgöra.
Om ena parten på arbetsmarknaden köper sig politisk makt rubbas balansen i svensk ekonomi. Politiken bör stå över parterna på arbetsmarknaden. Alternativet är att också företag och näringsliv börjar pumpa in miljoner i partier som vill öka den ekonomiska friheten. Är det vad Socialdemokraterna och LO vill se? Om inte måste miljonrullningen från facket in i sossepartiet upphöra.

Rulla till toppen