Sysselsättningen: den högsta på 12 år

SCB har kommit med arbetslöshetsstatistiken för 3:e kvartalet. Svenska Dagbladet rapporterar i Oväntad nedgång i arbetslöshet:

I oktober var 374 000 personer, 7,3 procent av arbetskraften, arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån. Motsvarande månad i fjol var 7,5 procent öppet arbetslösa. Nedgången var oväntat stor… Arbetslöshetsgraden bland ungdomar [varav nästan hälften var heltidsstuderande] har fallit med 3,1 procentenheter från 22 procent i oktober i fjol.
Även andra delar av arbetsmarknadsstatistiken från SCB innehöll styrketecken. Bland annat lyfte sysselsättningen med 1,9 procent under året, vilket lyfter sysselsättningsgraden i åldern 15-74 år till 66,2 procent — den högsta nivån sedan 2001.
”Trots en stagnerande ekonomi har arbetsmarknaden utvecklas väldigt väl under det gångna året”, skriver Nordea-ekonomen Andreas Wallström i en kommentar.

Antal sysselsatta är nu 4.786.000 personer, vilket är en ökning med 346.000 personer sedan tredje kvartalet 2006 då Göran Persson lämnade makten.

Rulla till toppen