Hangarfartyg ger massivt bistånd till Filippinerna

Det massiva amerikanska hangarfartyget USS George Washington med dess 5000 marinsoldater ombord styr mot de tyfondrabbade Filippinerna, rapporterar South China Morning Post i USS George Washington leads US fleet out of Hong Kong for Philippines.
De kan destillera 1500 ton vatten och laga 18000 måltider — per dygn.
Precis som efter tsunamin 2004  och jordbävningen på Haiti 2010 är det den amerikanska krigsmakten som i handling levererar bistånd när det verkligen gäller. Mot denna försvarsmakt har svenskt bistånd absolut ingenting att komma med för katastrofdrabbade filippiner.
Ändå räknas inte amerikanska försvarsbudgetens katastorfberedskap in när man jämför olika länders biståndsinsatser.
Det säger allt om biståndspolitik — den handlar om papper och prat, inte om handling.
Jag gissar dock att filippinska folket uppskattar handling — snabb leverans av vatten och mat — som betydligt viktigare än snack om enprocentsmål för bistånd.

Rulla till toppen