Kvarts miljon fler jobb

Fakta väger tungt. Eller borde i vilket fall. Per Gudmundson analyserar SCB:s senaste sysselsättningsstatistik i ledarartikel, En kvarts miljon skäl för alliansen:

I torsdags presenterade Statistiska centralbyrån decemberstatistiken i den ständigt pågående arbetskraftsundersökningen. Vid årets slut beräknades antalet sysselsatta i åldrarna 15 till 74 år till 4697000 personer (säsongsrensade data). …
Månaden innan alliansen tillträdde 2006 var antalet sysselsatta 4444000. Sedan dess har antalet sysselsatta ökat med en kvarts miljon. Trots krisen.

I de flesta europeiska länder har sysselsättningen minskat. Inte så i Sverige. Skillnaden är också tydlig jämfört med Göran Perssons sista år i makten. Då hade vi bättre konjunktur, men sysselsättningen stod still. Under Alliansens tid har fler arbeten tillkommit än till och med vad Vänsterpartiet kräver.
Dessutom har ökningen skett i privata sektorn, medan Vänsterpartiet vill beordra fram jobben i offentliga sektorn och betala dem med högre skatter.
Kan skillnaden mellan regeringsalternativen bli större?

Rulla till toppen