Billström har rätt

Som väntat blir ramaskriken enorma när migrationsminister Tobias Billström (M) presenterar arbetsgrupp för ny invandringspolitik där man kommer att ifrågasätta storleken på invandringen. Till TV4-Nyheterna sa han:

— Volymen av människor som kommer till Sverige påverkar integrationspolitiken. Och integrationspolitikens framgångar respektive misslyckande påverkar också människors tilltro till integrationspolitiken.

Arbetsgruppen ska lägga förslag på skärpta regler på försörjningskrav vid anhöriginvandring mm. Bakgrunden är att Moderaterna nu — som första parti av de gamla, etablerade partierna — upptäckt att missnöjet växter i takt med att de människor som kommer till Sverige förblir i utanförskap och bidragsberoende.
Det är moderata kommunalpolitiker som trycker på. Det är kommunerna som står med Svarte Petter och får betala för misslyckandet genom snabbt växande socialbidragsutbetalningar. Om antalet människor som kommer till Sverige blir för stort saknar också kommunerna möjlighet att erbjuda bostäder. Många som fått uppehållstillstånd finns kvar i så kallade flyktingförläggningar. De har ingenstans att flytta.
Värst av allt är att det tar åtta år i snitt för en migrant att komma i arbete. Skälet är att de som kommer har så låg utbildning att de inte motsvarar den produktivitet som krävs för svenska minimilöner. Arbetsmarknadspolitiken sätter så höga trösklar in på arbetsmarknaden att de blir svåra att kliva över.
Ändå vill de flesta partier fortsätta den misslyckade politiken. Det råder en sorts utopia över invandringspolitiken där politiker tävlar om vem som vill ta emot flest. Men för att denna gärning skall vara ett slag för medmänsklighet måste de som kommer till Sverige kunna bygga egna liv med rimliga förutsättningar: möjlighet att få lön utefter kompetens och bostad. Detta saknas idag.
Att då undersöka om inte mottagandet måste styras upp, åtminstone till dess övrig politik är anpassad till öppnare gränser, är bara sunt förnuft. Den nuvarande, hårt reglerade arbetsmarknaden med höga ingångslöner är inte förenlig med hög invandring. Antingen måste arbetsmarknaden liberaliseras, eller mottagandet begränsas.
Moderaterna ska nu se över sin hållning. Det är rimligt.

Rulla till toppen