Större kunskaper med friskolor

Elever som bor i kommuner med friskolor presterar i snitt bättre än andra. Och ju högre andel friskoleelever, desto större förbättring av resultaten på nationella prov. Det visar ny forskning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) som SvD tagit del av, Friskolornas etablering har höjt kunskapsnivån.
En färsk rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visar att ju högre andel friskolor en kommun har, desto bättre presterar eleverna. Och det gäller inte bara friskoleeleverna – utan också de som går i kommunal skola. Man
Och det är dessa friskolor som Socialdemokraterna vill lägga fällben på. Per Gudmundson skriver på ledarplats, Det fortsätter att spöka för Löfven:

Forskarna finner heller inte att friskolor leder till högre kostnader. Tvärtom ser de snarare tecken på att kostnaderna sjunker, trots att resultaten blir bättre.
Forskningsrapporten från IFAU begränsar sig till skolan, och drar inga generella slutsatser. Men det är ändå ingen vågad gissning att konkurrens är bra för produktiviteten även i andra delar av välfärden. Att privat äldreomsorg och fristående sjukvård kan sporra de kommunala motsvarigheterna. Och att vinstintresse inte drar ner kvaliteten där heller.

Ja, den som vill ha bättre skola, vård och omsorg ska förespråka pluralism och vinstdrivande aktörer i sektorn.

Rulla till toppen