Cyklister skapar anarki i trafiken

Det går inte en vecka utan att man ser incidenter där vuxna cyklister i hög fart far fram på trottoarer och är nära att köra på gående. Jag väntar bara på första dödsfallet då cyklist kört ihjäl ett barn eller en pensionär på trottoaren.
Varför har cyklister börjat köra på trottoarer? Det är i hög grad politiker och trafikplanerares fel, eftersom man i många korsningar dragit upp cykelbanor på trottoarer. Denna inbjudan har cyklister tagit som belägg för att se det som fritt fram att utnyttja de gåendes utrymme överallt i gatumiljön. Och några poliser som håller ordning finns det naturligtvis inte.
Själv protesterar jag mot detta okynne genom att gå i cykelbanor när det ger kortast väg eller då det är trångt på trottoaren. Jag har god lust att uppmana alla andra att också börja gå i cykelbanorna, så länge cyklister inte visar någon som helst hänsyn till gående. Om cyklister skiter i reglerna kan vi andra också göra det.
För egen del tycker jag cykelbanorna borde avskaffas city. De har, exempelvis i Stockholm, byggts på bekostnad av parkeringsplatser och gångtrafikanternas utrymme. Eftersom vi numera, till skillnad från förr, dessutom har många uteserveringar på trottoarerna, finns det inte plats för särskilt utrymme för cyklister.
Cyklisterna borde helt enkelt hänvisas till samma körfält som bilarna. Cykeln är liksom bilen ett fordon. Det skulle kanske kräva sänkt hastighet från 50 till 40 km/tim, men det är det pris som får betalas för ökad säkerhet. Bilisterna kompenseras med att p-platserna blir fler.
Därför är den cykelutredning som idag överlämnades till regeringen alldeles otillräcklig. Man måste ta ett större grepp, iallafall för citykärnorna. Bort med cykelbanorna!

Rulla till toppen