Folkomrösta om EU:s framtid

Äntligen börjar det tränga in i etablerade politiska kretsar i norra Europa att vi är blåsta i den hittillsvarande konstruktionen av unionen. David Cameron skriver idag en debattartikel i Sunday Telegraph att Storbritannien borde folkomrösta om unionens framtida färdväg.
Cameron har insett något som negligerats: väljarna har aldrig fått riktiga alternativ att ta ställning till. Frankrike, Holland med flera har haft folkomröstningar om konstitutionsfördrag men väljarna har bara haft att ta ställning till ett enda förslag. Aldrig något alternativ. Och när folket sa nej, ändrades några ord i fördraget som sedan genomfördes utan ny folkomröstning.
I Europa har folken bara haft en roll: att säga ja till ett av etablissemangen framlagt förslag.
Demokrati handlar om mer än så. Det handlar om att olika förslag till lösningar ställs mot varandra.
Jag har länge förespråkat (se här) att nuvarande union och fördrag ställs mot en alternativ konstitution som är minimalistisk men federal.  En federal konstitution krävs för att tala om vad Bryssel centralt inte — aldrig någonsin! — får lägga sig i. Nuvarande ordning har ingen klar spärr mot att lägga sig vad som helst, bara man antar ett fördrag om det. Det skapar osäkerhet och har inneburit ständigt nya ingrepp i medlemsländerna lagstiftning.
Bättre då att välja en folkvald Europapresident och avskaffa europaparlamentet (europaparlamentariker kan istället bli elektorer och den kandidat som vinner i ett land erhåller alla elektorer från det landet). Kommissionen borde sedan utses av presidenten, och deras förslag läggas fram inför och avgöras av ministerrådet (där medlemsländernas regeringar sitter).
Det skulle vara en demokratiskt, effektiv och transparent lösning som i folkomröstning borde ställas mot hittillsvarande ordning.
Se där, en intressant folkomröstning. Inte bara för Storbritannien.
Se mer: DN, SvD, SR. (Andra intressanta bloggar om , , , ,)

Rulla till toppen