Miljöpartet – en miljöfara

I går höll språkröret Åsa Romson tal på Miljöpartets dag i Almedagen. Talet visade vilken miljöfara partiet är, när man talar om att vi borde lägga mer på reparationer än på nya prylar. I DN-ledaren MP svarar på fel frågor konstateras:

Sveriges problem är heller inte att det kör för många nya bilar på våra vägar. Tvärtom är vår gamla bilpark en miljöfara.

Reparationer innebär också att vi skulle köpa mindre från u-världen. DN konstaterar:

När länder i tredje världen lyft sig ur fattigdom har det skett genom billig tillverkning och export.

Åsa Romson och Miljöpartiet pläderar alltså för ökad fattigdom och sämre miljö.
För att inse att marknadsekonomi, tillväxt och teknikutveckling löser miljöproblemen betydligt bättre än socialism, planekonomi och politikervälde borde Miljöpartiet kanske studera Östeuropa under kommunismen. De politiska ambitionerna var skyhöga, medan samhället förvandlades till en enda stor giftig soptipp.

(Andra intressanta bloggar om , , , bistånd, , )

Rulla till toppen