Obamacare godkänd, men avslöjad som ny skatt

Det blir intressant när en domstol ska tolka om politiska beslut överensstämmer med grundlagen. På något sätt blir diskussionerna mer raka och mindre inlindade i retoriska omskrivningar.
Amerikanska Högsta domstol godkände president Obamas sjukvårdsreform eftersom majoriteten av domarna ser de sjukvårdsavgifter som alla medborgare måste betala som en ny skatt.
Det komiska är att president Obama hela tiden hävdat att det inte är en ny skatt (se TV-intervju med ABC 2009).
Det domstolen gjort, är alltså att tala om för amerikanska folket vad Obamacare egentligen handlar om. Ny skatt för offentligreglerad sjukvård, vilket påminner om europeiska modellen.
Svenska medier ser domstolsutslaget som en seger för Obama eftersom domstolen inte anser det nya tvång som åläggs medborgarna  stå i strid mot konstitutionen. Men man kan undra hur väl det faller ut i den allmänna opinionen att de nya avgifterna nu avslöjas som nya skatter.
Det kan mycket väl vara ett utslag som ger Mitt Romney vind i ryggen. Till och med Högsta domstolen slår fast att Obama står för högre skatter och mer tvång.
(Andra intressanta bloggar om , , , ,, , )

Rulla till toppen