Makten och rätten

Vill tipsa om tre utmärkta filosofiska artiklar som Medborgarrättsrörelsen lagt upp om rättvisa och medborgarnas ställning.
I Makten och rätten, skriver författaren och debattören Nils-Eric Sandberg (ur Den orädde debattören, Ekerlids 2011):

Har vi rättigheter, eller får vi dem av staten? Har vi rättigheter eftersom vi lever i en demokrati, eller lever vi i en demokrati eftersom vi har rättigheter? Finns det rättigheter som inte beror på statsmakrens beslut? Detta är demokratins kärnfrågor. Den diskuteras nästan aldrig.

I uppsatsen Så urholkades äganderätten i Sverige – det idéhistoriska perspektivet, skriver advokaten Fredrik von Baumgarten (ur en handbok utgiven av Institutet för offentlig och internationell rätt, 1985):

Östen Undén (S) drar den politiskt sett betydelsefulla slutsatsen, att “en ny lag kan aldrig göra intrång i äganderätten som sådan”.

I artikeln Hägerströms spökhus skriver journalisten Maciej Zaremba (i Expressen 1985-02-11):

Det är ett märkligt fenomen att denna filosofi, som producerar en så osympatisk människosyn, kunnat spridas så brett och överlevt så länge just i Sverige. Det är märligt, i synnerhet som den i längden avväpnar demokratin, eller åtminstone pluralismen.

Värdenihilismen är en bov bakom många farliga symptom i det moderna samhället. Genom att den funnits i bakgrunden och inte på agendan, har den varit svår att avslöja. Men dessa tre artiklar visar vad det handlar om.

(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen