S nya profil: nysocialism

Krisen inom Socialdemokratin handlar om vilken politik partiet ska stå för. Ska man förnya sig och låta människor bestämma mer själva, eller ska man kräva makten tillbaka till politikens pampar?
Nu verkar det som att de som vill ha det som förr går segrande ur striden. Partisekreterare Carin Jämtin och ett antal kommunalpolitiker presenterade idag ett antal förslag som innebär att politiken ska återta makten över välfärdstjänsterna. Aftonbladet rapporterar:

Socialdemokraterna vill att flera lagar nu skrivs om, både lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Målet är att öka möjligheterna för kommuner att ställa krav på att icke-vinstdrivande företag eller stiftelser ska kunna gynnas vid upphandlingar av välfärdstjänster.

Lägg märke till att det är kommunernas politiker som ska få makten, inte medborgarna.
Vi får väl se om det här verkligen är den nya linjen för S. I så fall kan man tala om nysocialism. En vilja att strypa medborgarnas möjlighet att själva välja utförare av välfärdstjänster. Det blir en återgång till ett centraliserat samhälle där en politisk överhet fattar besluten som vanligt folk bara har att rätta sig efter.
Jag undrar om svenska folket verkligen kommer att gilla denna nysocialistiska förmyndarpolitik. Det ligger så att säga inte i tiden….

(Andra bloggar om , , , , , , , , , i)

Rulla till toppen