Militär attack mot Iran kan bli nödvändig

Samtidigt som britter och andra européer pratar om Iran, förbereder USA för vad som kan bli nödvändigt. Det rapporterar Guardian i US officials believe Iran sanctions will fail, making military action likely:

Centralt placerade källor i Obamaadministrationen är alltmer övertygade om att sanktioner inte kommer att avskräcka Teheran från att fullfölja sitt neukleära program, och anser att USA inte kommer att ha någon annan möjlighet än att gå till attack mot Iran eller låta Israel göra det.
[Såväl] Pentagon som utrikesdepartementet anser att sanktionerna är dömda att missslyckas, och deras huvuduppgift nu är att fördröja israeliska militära aktioner liksom att försäkra Europa om att en attack genomförs bara sedan andra metoder har testats.
”Vita huset önskar att sanktionerna fungerar. Detta är inte Bush. Vi behöver inte ännu en konflikt”, säger en rådgivare i Mellanösterpolicy. ”Problemet är att gubbarna i Teheran uppför sig som att sanktioner ingenting betyder, som om ekonomin inte kollapsar, som om Israel inte kommer att göra någonting.”
”Sanktioner är allt vi har att ta till. Om de misslyckas blir det svårt att se hur vi inte skulle ta till ’extrema’ alternativ.”

Larvigt av Obamarådgivare att först säga att ”vi är inte Bush” för att sedan säga att president Obama kan hamna i situation där han agerar som George W Bush. Detta sagt, så är det rätt att stå upp för våra värderingar och stoppa dem som representerar förtryck, förföljelse och död.
Regimen i Iran är outhärdlig och en fara för hela världen. Den bör störtas, precis om Saddam Hussein.
Men visst. Tror Obama att han kan lura med sig fega européer på militära insatser mot Iran bara han först pratar sig varm om sanktioner och sedan gråter en skvätt över hur tråkigt han tycker det är att hamna i en situation där våld måste tillgripas, så är det säkert värt en chans. Fientligheten mot Bush var korkad, och kan man undvika den sortens primitiva känslor är det naturligtvis bra.
Väst måste ta ställning till om man vill försvara friheten i världen eller underkasta sig de krafter som vill strypa den. Försvara mänskliga rättigheter eller ge efter för de som inget annat gör än bryter mot dem. Försvara dem med alla medel, med militärt våld om så krävs.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen