EU-byråkrat avslöjar unionen från insidan

Sveriges meste EU-reporter, numera krönikör, Rolf Gustavsson, har läst ny bok författad av ledande EU-byråkrat under flera årtionden, Förtvivlan och ilska syns i backspegeln. Om den nu pensionerade fransmannen Jean-Claude Piris skriver Gustavsson:

Bakom den vänliga, tillmötesgående fasaden kunde man ana ett drag av arrogans, uppbyggt på en fransk elitkarriär och en överlägsen teknisk detaljkunskap om EU-systemets alla labyrinter. Han kunde hitta utvägar ur de hopplösa återvändsgränder som politikerna manövrerat sig in i – åtminstone verkade det så, även om lösningarna ibland bara gick ut på att skjuta problemen framför sig.
I EU-systemet har dessutom de höga juristerna en ovanligt stark ställning. Det beror bland annat på att när politikerna är oeniga och gör svaga, otydliga kompromisser så delegerar de i praktiken en hel del makt till de jurister som skall tolka besluten. Det förstärks ytterligare av att det ofta är några höga jurister som formulerar texterna. Skrivaren blir därigenom ibland mäktigare än härskaren.

Detta är ett av två huvudskäl till att unionen måste göras om från grunden. EU-fördragen är rena skatboet, helt ogenomträngliga och därför omöjliga som underlag för en demokratisk organisation. Jag har beställt boken hos Adlibris för att se om han har några kloka förslag.
Det andra huvudskälet till att EU måste göras om är att väljarna inte kan tillsätta och avsätta de styrande. Vi måste få en konstitution för unionen där folken kan sparka ut makthavarna, och utse andra i deras ställe.
Vi behöver en diskussion om hur dessa två grundproblem ska lösas. Särskilt de som är europaentusiaster måste ta dessa aspekter på allvar, om de verkligen menar att de bryr sig om Europa och vill se en fungerande gemenskap. Om man gör så och finner en lösning är jag övertygad om att uppslutningen kring Europaprojektet skulle öka markant i folkopinionen.
(Andra bloggar om , , , , , i)

Rulla till toppen