Medborgare eller undersåte

En läsare skriver:

Jag ville bara berätta att jag hittade något intressant i Washington post apropå din bloggpost igår om Tea party-rörelsen: Jefferson changed ’subjects’ to ’citizens’ in Declaration of Independence.
Det visar sig nämligen att det i ett tidigt utkast av den amerikanska självständighetsförklaringen faktiskt stod just ”subjects”, där det idag står ”citizens”, vilket man nu tydligen har lyckats fastställa med hjälp av modern teknik. Skillnaden är, som du ju påpekade i din bloggpost, allt annat än oväsentlig.

Spännande. För jag tror den viktigaste politiska och ideologiska striden vi har framför oss är just om dessa två ord: medborgare och undersåte.
Ska samhället utvecklas i en riktning där medborgarna får ökad makt över sin ekonomi och därmed också ökat ansvar över det sociala ansvarstagandet i samhället, eller ska statssocialismen ta ny fart så att förmynderiet ökar och människorna blir lydiga undersåtar inför politikernas oinskränkta makt?
Det senare är mycket troligt, för det är bara en fortsättning på den utveckling vi sett sedan mitten av 1900-talet. Problemet är ju att frihetsinskränkningarna inte känns så tunga när man börjar minska friheten. Men när friheten, som nu, redan är hårt beskuren, uppstår ett helt annat resultat när friheten beskärs ytterligare.
Någonstans slutar människor att vara fria och blir istället statens förslavade undersåtar.
Den övertippningen är inte långt borta. Det är tid att ifrågasätta rådande dogmer och vända utvecklingen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen