Trots tillväxt, för tidigt att ropa hej

SCB:s nationalräkenskaper visar att BNP steg med 3,0 procent för årets första kvartal, dubbelt så mycket som förväntade 1,5 procent, skriver Upsala Nya Tidning i ledare, Sverige starkare i EU:

Ändå skär inte Anders Borg upp tårtan på Finansdepartementet. Han befinner sig för tillfället i Luxemburg med de övriga finansministrarna i EU. Presidenten Herman van Rompuy har kallat till ett krismöte och naturligtvis står den skakiga ekonomin, i synnerhet i Grekland, på agendan.
Till en början slog finanskrisen hårt och skoningslöst mot ett litet och exportberoende land som Sverige. Men vändningen kom betydligt snabbare än förväntat, eftersom de statsfinansiella förutsättningarna var så goda. […]
Om hela Europa hade följt Sveriges ekonomiska exempel hade högkonjunkturen snart varit här. […] Utvecklingen innebär att Sverige kan stärka sin roll inom EU. Anders Borg rankas högt av finansministrarna och är en person man lyssnar på i Bryssel. Där får han personifiera ”en lyckad hantering av finanskrisen”.

Men som sagt: Europas ekonomi är fruktansvärt skakig och krisen där kan förvärras. Under Engelsbergsseminariet visade chefekonomen på Europeiska utvecklingsbanken i London, Erik Berglöf, en synnerligen alarmerande grafisk bild i powerpoint.
Först en Europakarta. Sedan pilar från Grekland till de länder varifrån Grekland har lånat pengar för att finansiera sina växande underskott. Pilarnas tjocklek avgjordes av hur stora volymer man lånat. Pilarna från Grekland var tunna.
Sedan la Berglöf till pilar från Portugal, Irland, Italien och Spanien. Och pilarna blev bara tjockare och tjockare. Pilarna pekade mot Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Det är dessa länder som lånat ut de medel som krisländerna konsumerat. Vad händer om låntagarna inte kan betala tillbaka?
Dessa bilder fick verkligen krismedvetandet att sjunka in. Det handlar inte enbart om PIIGS. Europas stora länder är redan bakbundna av gigantiska lån till dessa krisländer.
Sverige byggde upp riskabelt stor utlåning till Baltikum, men dessa länder har vidtagit kraftfulla åtgärder för att klara stabilitetspaktens krav på offentlig ekonomi i balans. Där har man inte, som i Grekland, demonstrerat och motsatt sig reformer för att komma på fötter.
Det kan man inte säga om södra Europa. Och det kan komma att stå Tyskland och Frankrike mycket dyrt.
Så även om Alliansen och Anders Borg sköter Sverige ekonomi, kan vi drabbas av förlorad export till EU. Men vi behöver iallafall inte hantera någon inhemsk, egentillverkad, kris. Det är skönt att veta.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen