The Engelsberg Seminar 2010: On Capitalism

Nu är jag i Avesta herrgård, som ligger vackert utmed Dalälvens strand, strax bakom Avesta järnverk som syns längst till höger på bilden.
Här har Engelsbergsseminariet i regi av Ax:son Johnsons stiftelse just startat. Temat är kapitalismens framtid, om vilket 24 framstående föredragshållare ska tala i rask takt. 
Först ut var ekonomhistorikern Joel Mokyr som gav en snabb genomgång av kapitalismens historia.
Den tog fart på riktigt omkring 1815 som en följd av upplysningen. Han gav tre skäl som förändrades med upplysningen:
1. Tilltro till vetenskap, teknologi och ingenjörskonst.
2. Tilltro till marknadsekonomi, handel och utbyte.
3. Inskikt om att ekonomisk framsteg inte är ett nollsummespel där framgång för någon måste betyda bakslag för någon annan.
Han underströk att det inte enbart handlade om tilltro till ny kunskap, utan om att sprida kunskap så att den når dem som kan använda kunskapen till att skapa nytt.
Genom informationsutbyte möttes entreprenörer och vetenskapsmän vilket skapade stor kreativitet.
Kapitalismen triumferade från Waterloo till första världskrigets utbrott 1914. Det var inte bara kriget som raserade systemet, utan också nya samhällsfaktorer som urbanisering och proletarisering.
Men.
Joel Mokyr påpekade att kapitalismen kom tillbaka under 1920-talet, för att åter krascha efter 1929.
Men.
Kapitalismen kom tillbaka med full kraft efter andra världskriget.
Hans slutsats var att kapitalismen råkar ut för allvarliga kriser, men har visat sig ha en otrolig förmåga att förnya sig, anpassa sig och utveckla nya ramar och på det sättet alltid revitaliseras.
Kapitalismen är långt mer motståndskraftig mot chocker än något annat ekonomiskt system i mänsklighetens historia, summerade Mokyr.
Det är spännande att lyssna till dessa inlägg inramade av en ljuvlig försommarsol.
Fler referat från seminariet:
Så kan bubblor undvikas, eller? (3 juni)
Finanskris pga orealistiska framtidsprognoser (4 juni)
Johan Norberg om finanskrisen (4 juni)
Citat: bankirer har aldrig varit hjältar (4 juni)
Kapitalismens symbol: muskulös tjur (5 juni)
Kapitalismens framtid är ljus (5 juni)
Globaliseringens kris, inte kapitalismens (6 juni)
Trots tillväxt, för tidigt att ropa hej (7 juni)
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen