Naturskyddsföreningens trovärdighet på spel

Östgöta Correspondenten skriver i ledare, Naturskyddsföreningen behövs, men inte i blockpolitiken:

Centerpartiets miljöpolitiske talesperson Claes Västerteg har i ett öppet brev gått till angrepp mot Svenska Naturskyddsföreningen och menar att organisationen de senaste åren alltmer kommit att ta ställning mot regeringens politik och därmed indirekt för den rödgröna oppositionen.
Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson försvarar organisationens agerande genom att hänvisa till att det alltid är enklare att kritisera en sittande regerings förda politik än en kritisk oppositions rundhänt avgivna löften. Naturligtvis ligger det något i detta Karlssons försvar, men Centerpartiets kritik är inte heller helt obefogad. […]
Förbluffande ofta sammanfaller Naturskyddsföreningens och Miljöpartiets ståndpunkter [Liksom] deras benägenhet att rusa åstad in i kollektivistiska förslag till lösningar.
[D]eras trovärdighet riskerar att gå förlorat om man ensidigt väljer att ta ställning i block- och partipolitiken.

Ja. En organisation som vill att miljöfrågor ska tas på allvar, och inte bara bli billiga slagträ i valrörelsen, borde utvärdera olika förslag utan att lägga partipolitiska aspekter på dem. Men Naturskyddsföreningen är så långt ifrån en renodlad miljöorganisation man kan komma. Man är valarbetare åt MP. Inget annat.
Se mer: Naturskyddsföreningens socialism. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen