Medierna tramsar om blockpolitiken

Det börjar bli tröttsamt att höra journalisterna på olika sätt kritisera det faktum att svenska folket för första gången har makten, hela makten, att välja inriktning på politiken under kommande mandatperiod.
Senast ut är Helsingborgs Dagblad som i ledare skriver hur roligt det vore utan block, Äktenskap som lever farligt:

Allt är egentligen möjligt utom en samverkan mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. En sådan stor koalition förutsätter något krisläge eller annat hot.

Journalisterna vill inte ha tydliga, hos väljarna förankrade regeringar. Det blir så mycket roligare om makten görs upp i korridorerna, genom mygel (vilket kallas ”förhandlingar”). Då kan journalister avslöja vad än den ene, än den andre hittar på.
Problemet med denna modell är att väljarna sätts åt sidan. De har avgivit en röst på ett parti, som plötsligt, efter valdagen, kan agera överraskande och på ett sätt som väljarna inte förväntade sig.
Vad har då valet varit värt? Ingenting!
Väljarna kan inte ändra sin röst, när partierna börjar ge varandra inviter efter valdagen. Därmed var valet bara en fars. En process som skenbart skulle legitimera politikernas makthunger.
Uppgörelser som inte är kända före valdagen är antidemokratiska.
Den andra invändningen mot kritiken av blockpolitiken är lika tung: utan två block kommer Socialdemokraterna ALLTID att regera.
Det är väl också en anledning till att medierna är emot blockpolitik — de vill slippa borgerliga regeringar. Helsingborgs Dagblad säger att det bara är ett samarbete M och S som är uteslutet. Nej, lika uteslutet är ett samarbete V och M, och MP och M.
Varje rödgröntparti får, utan blockpolitik, en vetorätt mot en borgerlig regering. Alltså blir Moderaterna uteslutna ur en regering. Och logiken blir att de tre mindre borgerliga partierna blir stödparti åt S.
Alla som är emot blockpolitik är för evigt Socialdemokratiskt maktinnehav.
Jag tycker de är fega som inte erkänner det. Säg det ni menar istället för att tramsa om kritik av blockpolitiken. Ni vill se Mona Sahlin ohotad regera Sverige i mandatperiod efter mandatperiod. Vad väljarna tycker ska inte spela någon roll. S ska regera i all evinnerlighet.
Nej, tack!
Se mer i bloggen: Blockpolitiken stärker demokratin, Ekdal: slopa väljarnas makt över politiken. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen