Israel agerade helt enligt internationell rätt

Den legendariske amerikanske advokaten och juristprofessorn Alan Dershowitz vid Harvard skriver i vänstermagasinet Huffington Post, Israel’s Actions Were Entirely Lawful Though Probably Unwise.
Man kan ifrågasätta det kloka i hur Israel stoppade konvojen ”Ship to Gaza”, men det råder ingen som helst tvekan om att aktionen helt och hållet utfördes inom ramen för internationell rätt, skriver han.
För det första: Israels blockad av Gaza, vilket innefattar sjöblockad, deklarerades först sedan Hamas från Gaza avfyrat tusentals missiler in mot Israels civilbefolkning. Denna aggression var inte bara krigshandlingar utan krigsbrott. Blockaden har till syfte att hindra material som kan användas i krig mot civila i Israel. Däremot tillåts civila transporter in i Gaza, och det har aldrig varit någon humanitär kris i Gaza. Slutsats:

Lagligheten i en blockad som svar på krigshandlingar är inte föremål för seriösa invändningar.

För det andra: upprätthållandet av blockaden på internationellt vatten har ifrågasatts. Det finns en internationell praxis som flera länder använt för att borda fartyg på internationellt vatten. Slutsats:

Om det inte råder något tvivel om att de aktuella fartygen hade för avsikt att bryta mot blockaden, kan åtgärder vidtas för att upprätthålla blockaden även innan fartygen rör sig in på nationellt territorialvatten.

För det tredje: statusen på de ombordvarande har diskuterats. Var de civila eller stridande part när de medvetet deltog i en aktion som bröt mot en militär blockad? Det råder inget tvivel om att såväl Israel som Egypten erbjudit sig att transportera de humanitära förnödenheterna på lagligt sätt till Gaza. Dessa erbjudanden avvisades och talesmän meddelade att syftet var att bryta den israeliska blockaden. Slutsats:

Handlingen att bryta en militär blockad är i sig själv en militär handling, och därför kan statusen som icke-stridande ifrågasättas för dem som medvetet deltar i en sådan aktion.

Det står alltså klart att Israel har agerat i enlighet med internationell lag. Andra länder har beslutat genomföra liknande handlingar. Det nya med ”Ship to Gaza” var att blockadbrytarna svarade med våld när fartyget bordades. Därav den tragiska utgången. Ansvaret vilar på ”aktivisterna”.
Se mer: VP Joe Biden: Israel right to stop Gaza flotilla from breaking blockade, center-vänstertidskriften New Republic: In The Great Flotilla Debate, The Facts Are On Israel’s Side.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen