Holländsk röra

De som är emot blockpolitik kan med fördel studera Holland och det parlamentsval landet höll i veckan. I Holland finns ingen blockpolitik. Där har tre stora partier — liberaler, socialdemokrater och kristdemokrater — turats om att samarbeta i regeringsställning. Aldrig genom att i förväg begära väljarnas förtroende för regeringskoalition, utan alltid genom korridormygel efter valet. Väljarna har alltså fått köpa grisen i säcken på valdagen.
Är då detta system något som Sverige kan vara avundsjuk på? Knappast. 
Resultatet är en enda röra där partierna blivit allt fler och regeringsdugliga majoriteter allt svårare att uppnå. Och nu är de tre stora inte längre störst. Geert Wilders islamkritiska parti PVV gick om kristdemokraterna till tredje plats:
Folkpartiet, VVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 (+10)
Arbetarpartiet, PvdA . . . . . . . . . . . . . . 30 (-3)
Frihetspartiet, PVV . . . . . . . . . . . . . . . 24 (+15)
Kristdemokraterna, CDA . . . . . . . . . . . 21 (-20)
Socialistpartiet, SP . . . . . . . . . . . . . . . 15 (-10)
Grön vänster, GL . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (+3)
Socialliberalerna D66 . . . . . . . . . . . . . . 10 (+7)
Kristen union, CU . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (-1)
Protestanternas reformparti, SGP . . . . . .2 (+-0) 
Djurrättspartiet, PvdD . . . . . . . . . . . . . .2 (+-0)
Rita Verdonk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o (-1)
Allt fler partier blir en naturlig utveckling när etablissemangen inte delas upp i majoritet och opposition, så att ansvar kan utkrävas i val. Då har väljarna bara ett sätt att utkräva ansvar på: rösta på nya partier. Och då blir kravet på  regeringsduglighet mindre, och viljan att markera i enskildheter, genom enfrågepartier, större. Därmed urholkas folkstyret, från att granska regeringsmakten och avgöra vem som ska styra, till att bli ett jippo.
Vestmanlands Läns Tidning inser att bristen på blockpolitik i Holland skadar landet. I dagens ledare skriver man, Otydlig politik öppnar för högerpopulister:

[I Sverige] gör blockpolitiken att väljarna har att ta ställning till två tydliga regeringsalternativ. I Nederländerna är regeringsfrågan däremot oklar före valet och regeringsförhandlingarna kan hålla på i månader.
Den här gången gör framgångarna för det högerpopulistiska PVV under ledning av Geert Wilders läget ännu mer tillkrånglat. [D]et parlamentariska läget [ter sig] mycket mer kaotiskt.

”Kaotiskt” är ordet. Det blir följden av att bryta upp blockpolitiken i Sverige.
De som talar emot blockpolitik talar emot bättre vetande.
Källor: Tweedekamer, Wikipedia, (Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen