Globaliseringens kris, inte kapitalismens

Ett sista föredrag jag måste rapportera om från Engelsbergsseminariet i Avesta är det som ekonomen Kjell A Nordström höll.
Jag tycker han utmärkt definierade några av de ord vi så ofta slänger oss med utan att riktigt tänka efter vad de innehåller eller betyder. Nordström påpekade att kapitalism inte är en politisk ideologi, utan ett antal processer, ett maskineri. Ett maskineri som avgör om produktion är effektiv eller ineffektiv. Sektorer och verksamheter som är ineffektiva definieras av den kapitalistiska maskinen. Genom att de går med förlust och läggs ner.
Den politiska inramningen och retoriken är oväsentlig, det är därför maskineriet kan fungera i det fria och demokratiska väst, men också i den kommunistiska enpartistaten Kina.
Nordstöm menar att det vi nu ser inte är någon kris för kapitalismen, för detta nihilistiska maskineri, utan för globaliseringen. Fram till slutet av 1900-talet har ekonomierna varit i hög grad nationella. Det har funnits en rad parallella marknader som inte varit integrerade med varandra.
Med globaliseringen har vi för första gången fått en enda stor marknad och när detta skett har initiala obalanser uppstått på denna nivå. Här finns inga ”checks and balances” och erfarenheterna från industrisamhället fungerar inte alltid väl i den nya informationsteknologins tidevarv. Vi måste lära oss på nytt.
Nordström pekar ut tre framework som ekonomin har att förhålla sig till: 1) teknologi, 2) institutioner och 3) värdesystem. Största risker finns, menade han, i den tredje. Han syftade då inte på kristendom eller islam, utan på en ekologism av närmast fascistisk art. Då kan de etiska normsystem som faktiskt behövs slå över i diktat som hämmar utvecklingen.
Men grundtonen var optimistisk. Potentialerna är stora. Nordström pekade på att sedan 1970-talet har antalet människor som lever i kapitalism har ökat från 700 miljoner i väst till omkring 6 miljarder människor i stora delar av världen, inklusive Kina och Indien.
Det är viktigt att lyfta blicken och ta några steg tillbaka och titta på utvecklingen ur ett större perspektiv. Nordström bidrog med det.
Fler som skrivit om Engelsbergsseminariet: Bleking Läns Tidning i Det krisfria systemet finns inte, Smålandsposten i Den upplysta marknadsekonomin, Dagens Industri i Så lätt avslöjar du nästa bubbla – före centralbankerna och Krisen hotar att bli mycket värre, Gunnar Hökmark i Om marknadsekonomins framtid, Emils tankar i Ja, marknadsekonomin överlever även denna kris.
Fler referat från seminariet:
The Engelsberg Seminar 2010: On Capitalism (3 juni)
Så kan bubblor undvikas, eller? (3 juni)
Finanskris pga orealistiska framtidsprognoser (4 juni)
Johan Norberg om finanskrisen (4 juni)
Citat: bankirer har aldrig varit hjältar (4 juni)
Kapitalismens symbol: muskulös tjur (5 juni)
Kapitalismens framtid är ljus (5 juni)
Trots tillväxt, för tidigt att ropa hej (7 juni)
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen