Kapitalismens framtid är ljus

Under förmiddagen avverkade vi de sista sex föredragen i Engelsbergsseminariet. Dagens tema: ”The Future of Capitalism”. Först ut var Wall Street Journals biträdande chefredaktör Gerard Baker (han är den av de 24 talarna som tidigare citerats mest i bloggen, 48 gånger enl Google).
Han gav flera tecken på varför det inte är någon kris för marknadsekonomin. Politiker talar gärna i hårda ordalag mot marknadernas aktörer, men agerar sällan systematiskt emot dem i handling. President Obama är inte så radikal som vänstern hoppats. David Cameron kommer inte att utöka staten, även om han inte är någon ny Thatcher.

Baker lägger dock in en rejäl brasklapp: vi vet inte om vi befinner oss på samma punkt i utvecklingen som år 1932, då många svåra år väntade, eller år 1992 då krisen var över.
Men i det långa loppet är kapitalismens framtid ljus. Baker gav flera skäl: 1) trots massiva kriser är kraften i kapitalismen så stark att den kommit tillbaka och det är fortfarande så att finansmarknaderna formar vår världsbild.
2) Avsaknaden av alternativ. Margaret Thatcher talade om Tina. Det var ingen egen strategi, utan förkortning för: ”There Is No Alternativ”.
3) Förmågan att hantera kriser så att effekterna blir lindrigare gör kapitalismen mer gångbar.
4) Andra delar än väst utvecklas nu i snabb takt tack vare kapitalism. Baker berättade om sitt intryck från World Economic Forum i Davos i vintras. Amerikanerna var pessimistiska om kapitalismens framtid, men kineserna var optimistiska.
5) De växande statsskulderna gör det inte troligt att politikerna kommer att kunna ta över kontrollen av ekonomin. Det kommer att bli mer regleringar och ökad tröghet, men kapitalismen kommer inte att tyglas.
Baker avslutade med att travestera Churchills uttalande om att demokrati inte är ett perfekt system, men att det är bättre än alla andra: kapitalismen har många brister, men det är ett långt bättre ekonomiskt system än alla andra.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen