En klart bättre sjukförsäkring

En reform som gett så många människor en ny jobbchans är en framgång, skriver Gert Gelotte i Göteborgs-Posten, En klart bättre sjukförsäkring:

Målet med en sjukförsäkring är ju att de som drabbas av sjukdom eller skada skall komma tillbaka i arbete, inte att de skall förbli försörjda av försäkringen.
Men LO och de rödgröna partierna vill alltså ta bort omprövningen och återinföra rätten till obegränsad sjukskrivning.
Att få vara sjukskriven hur länge som helst låter som en förmån, men är i verkligheten en slipprig utförsbacke mot förtidspension. Det var så försäkringen fungerade före alliansregeringens sjukförsäkringsreform. Då begränsade de rödgröna partierna kostnaderna i försäkringen genom näst intill automatisk förtidspensionering efter ett år som sjukskriven.
80 procent i sjukpenning blev därmed 64 procent i pension. Det systemet gjorde skäl för tillmälet utförsäkring.

Ja, det är de rödgröna som står för en politik som utförsäkrar människor, utförsäkrar dem från ett aktivt liv. Och kastar dem på samhällets soptipp varifrån man aldrig vill höra av dem igen.
De rödgröna står för en ovärdig politik som gör att människor hamnar i bidragsberoendets vanmakt.
Och som framgår av förra blogginlägget, är minskade sjukskrivningar en viktig delförklaring till att de svenska statsfinanserna inte är i bankrutt. Genom aktiva åtgärder för att föra människor tillbaka till arbetsmarknaden blir vinsten dubbel: aktiva människor och sunda statsfinanser.
Allt detta vill de rödgröna rasera.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen