Egenmakt eller slippa ansvar?

Skillnaden mellan blocken på ett mer grundläggande nivå fångade Malin Lernfelt i G-P under budgetdebatt i Göteborgs kommunfullmäktige, All makt åt politikerna?

Den som vill leva i en stad där politikerna ser skattepengar som medborgarnas pengar, och där beslutsfattarna som har som mål att underlätta för göteborgarna att i möjligaste mån styra sina egna liv, bör rösta på alliansen.
Den som däremot tycker att politikers jobb är att tillrättalägga människors liv och vill slippa att ta eget ansvar, hittar vad den söker hos vänsterpartierna.

Ja, detta är den mest grundläggande skillnaden i synen på människor som finns i svensk politik. S-V-MP ser medborgarna som hjälplösa barn som inte kan ta något ansvar själva. Det ska politikerna göra åt dem. Därmed får medborgarna inte bestämma något själv, de ska lyda statens diktat. Punkt slut.
De borgerliga ser medborgarna som myndiga och ansvarstagande, och anser att samhället blir bättre om alla använder sin kreativitet och egenmakt.
Tänk om denna skillnad kunde bli tydlig under valrörelsen. Då borde Alliansen vinna med åtminstone 60-40….
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen