Sverige trygg plats i oroligt Europa

I samband med att de baltiska länderna drabbades av finanskrisen flydde internationella investerare Sverige eftersom svenska banker hade stor utlåning till Estland, Lettland och Litauen.
Men nu har det svängt, Sverige upplevs som en av få trygga platser i Europa efter statsskuldkrisen som startade i Grekland, rapporterar Businessweek i Sweden Emerges as ‘Safe Harbor’ From Europe Debt Woes. Svenska banker har nämligen liten utlåning till krisländer som Grekland, Spanien och Portugal.
Lånen uppgår till 2,6 procent av Sveriges bruttonationalprodukt i slutet av 2009, jämfört med 35 procent för Frankrike, enligt analys utförd av Danske Bank:

Den modesta exponeringen inför södra Europas skuldkris, tillsammans med det minsta budgetunderskottet i Europa, har skapat förtroende bland investerare för Sverige, som inte heller anslutit sig till euron.

Ännu en framgång för Sverige alltså. Vi har inte dragits med i sydeuropeisk lånekarusell, samtidigt som Estland framgångsrikt sanerat sin ekonomi och Lettland genomför kraftfulla åtgärder, vilket minskar riskerna för stora kreditförluster där. Något man inte kan säga om Grekland mfl.
Det var naturligtvis galet av SEB, Swedbank och Nordea att låna ut så ansvarslöst i Baltikum, men vi har anledning att tacka och visa våra baltiska grannar respekt för den handlingskraft och det ansvarstagande man där visat i kristider. Hade man i dessa länder inte visat mod och haft förmåga att fatta svåra beslut, hade Sverige legat betydligt sämre till. 
Ansvarsfulla länder — förenen eder! 
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen