Även experter reagerar på statens krångelregler

I Svenska Dagbladet har revisions- och rådgivningsbranschens organisation FAR slagit larm om att skattesystemet blivit alltför krångligt,  Ny skattereform helt nödvändig:

Sveriges skattesystem präglas av allt fler specialregler och undantag. Därför är en reform nödvändig som gör skatterna tydliga, förutsägbara och rättvisa.

I dag ger Vestmanlands Läns Tidning en träffsäker kommentar i ledare:

Sammantaget är det allvarligt om skattesystemet blir så krångligt att till och med revisorerna tycker att det gått för långt.

Ja, sanneligen. Jag tycker detta är ett av Alliansens största missar under den här mandatperioden — att man inte lyckats förenkla skattesystemet och reglerna för företagande.
Förklaringen är att man lagt allt fokus på arbetslinjen, och då använt de pengar man har på utvalda åtgärder. När man väljer att göra specialriktade insatser betyder det alltid fler och krångligare regler, inte minst gränsdragnignsregler.
Alliansen borde nu, om och när man blivit omvald, faktiskt fokusera på att förenkla. Det kan betyda att man sänker skatter och tar bort regler som gynnar grupper man egentligen inte har någon nytta av att gynna rent politiskt. Men förenklingar har ett övergripande mål: ge medborgare och företag en känsla av att man kan begripa och greppa samhället så som det ser ut.
Att slippa känna att man inte begriper har en stor livskvalitetshöjande effekt. Det gör att människor vågar mer. Man har större kontroll över sina liv och sitt arbete.
Politiker har alltid talat om att man vill förenkla, ändå blir statens regler enbart krångligare för varje år. Varför? Jag vill påstå att målet om förenkling bara kan bli verklighet om det kombineras med ambition att sänkta skatter och slopa myndighetskontroll.
Hittills har inga politiker accepterat att förenkling hänger ihop med sänkta skatter och minskad kontroll. Därför har förenkling bara blivit tomt prat.
Det är dags för Alliansen att förändra det nu.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen