Pengarna eller huset!

I Svenska Dagbladet skriver Maria Eriksson, Oppositionens fastighetsskatt: Pengarna eller huset!

Tack vare statistik från SCB får vi nu ett ganska exakt mått på vad rödgrön rättvisa är: Att tre av tio ägare till de hus som ska beskattas hårdast tjänar under 25000 kronor i månaden. Att mer än hälften har en inkomst under 40000 kronor i månaden. […]
Det är inte de med höga inkomster som riskerar att tvingas följa uppmaningen från miljöpartiets ekonomiske talesman Mikaela Valterson:
Inte råd med skatten? Belåna – eller sälj – villan!

Sådan är socialismen. Den som äger ska bestraffas. Särskilt medelklassen ska inte tro att man är något. Med de rödgröna ska de få lägre nettoinkomst genom mindre jobbskatteavdrag och högre skatt på boende. Så ska svenska folket bli det bidragsberoende och därmed lydiga proletariatet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , bostadspolitik, bostad)

Rulla till toppen