Rödgrönt förmynderi

I Svenska Dagbladet skriver Per Gudmundson, Låt föräldrarna bestämma:

De rödgröna kommer inom kort att föreslå en kvotering av föräldraledigheten, erfar Ekot. Huvudspåret är att staten ska bestämma över två tredjedelar av föräldraledigheten. En tredjedel lämnas – storsint – åt föräldrarna. Men Vänsterpartiet arbetar för att få bort även denna lilla lucka.

Men i alla mätningar vill föräldrarna kunna bestämma över sin tid själva i familjen. Kvoteringen av föräldraförsäkringen är ett tydligt ideologiskt exempel på att de rödgröna vill att politiker ska bestämma och medborgarna lyda. Det är deras människosyn. Vi medborgare är idoter som måste tvingas leva ”rätt”, i enlighet med Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets dogmer.
Något eget självbestämmande ska vi inte ha, om de rödgröna får bestämma.
Mer i bloggen: Starkt stöd för vårdnadsbidraget, Vårdnadsbidraget visar ideologisk sprängkraft på flera sätt, Hägglunds fälla slår igen. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen