Rödgrön utslagning av teoritrötta elever

Med marxistisk analys kommer en rödgrön regering att slå ut många elever från gymnasieskolan, skriver Göteborgs-Posten i ledaren, Rödgrön sorteringsskola:

Bland det bästa Alliansregeringen och utbildningsminister Jan Björklund (FP) gjort är att ta bort universitetstvånget från gymnasieskolan. Men blir det maktskifte i höst stoppas reformen. Då behålls kravet på att den som utbildar sig till byggnadsarbetare, undersköterska, bilmekaniker med mera även måste klara inträdeskraven till universitetet för att bli godkänd – som byggnadsarbetare, undersköterska, bilmekaniker …
Konstigt nog gäller inte det omvända – att den som vill plugga teori först måste visa att han kan mura rakt eller hitta felet på bilen genom att lyssna på motorn.

Mitt i prick! Om man av hantverksintresserade kärver teoriutbildning, borde man kräva hantverksutbildning av teoretiskt intresserade. Men det gör man inte. Varför?
Jag har aldrig förstått vänsterns förakt för lärlings- och hantverksutbildning. G-P ger en förklaring:

Men visst är den rödgröna drömmen, med rötter hos Karl Marx, vacker. Den att alla kan göra allt, bara möjligheten ges, de sociala och ekonomiska hindren röjs undan och pedagogiken är den rätta. Men verkligheten är förstås en helt annan. Alla kan inte, vill inte, passar inte för allt.

Varför marxismen inte kräver lärlingsutbildning av blivande civilingenjörer får dock ingen förklaring. Det är som att vänstern föraktar praktiskt arbete. Det är bara teoretiskt arbete som har status för S, MP och V. De som arbetar med omsorg eller med händerna är inte värda något, tycks vänsterpartierna mena.
Men ett samhälle är ju lika beroende av omsorg och kroppsarbete som av ingenjörer och ekonomer. Utan människor som arbetar med händerna står vi oss alla slätt. Det vet alla som efter vinterns snö drabbats av vattenskador och behöver hantverkare för att kunna bo bra. Ett samhälle behöver helt enkelt alla sorters yrken och arbetsinsatser för att fungera.
Det är skamligt av vänsterpartierna att inte ge omsorgs- och hantverksinriktningar samma status som teoretisk utbildning.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen