Rödgrön skattechock ett dråpslag för Sverige

Man kan bli förbannad, eller deprimerad. Men själv slår jag ut med armarna. Vad annat är att vänta från de rödgröna? Dagens PS rapporterar, Rödgrön skattechock döms ut: ”Ett dråpslag”:

Svenskt Näringsliv förutspår att de rödgrönas ekonomiska politik kommer att bli bekymmersam för många branscher, däribland transportsektorn och skogsindustrin. Organisationen ser också negativt på att rut-avdraget avskaffas, vilket drabbar arbeten inom den privata tjänstesektorn.
Såväl näringslivets intresseorganisationer som regeringen riktar skarp kritik mot skuggbudgeten.
”Det är falsk marknadsföring”, säger näringsminister Maud Olofsson (C) till SvD.se.
”Det här är totalt missvisande, här lovar de skattesänkningar för sex miljarder men nämner inte att de tänker höja skatten med 30 miljarder. /…/ De rödgröna partiledarna verkar sitta med var sin sedelpress. Det allvarligaste är att man riskerar räntehöjningar som driver upp inflationen och minskar investeringsviljan.”

Svenska folket har att avgöra om man tror hjulen kommer att börja snurra igen genom ökade pålagor, eller om regeringens stimulanser genom skattesänkningar är en smartare väg ut ur lågkonjunkturen.
(Andra intressanta bloggar om , , ,, , )

Rulla till toppen